Mandrake Linux. Ćwiczenia

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    898

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dla osb chccych zapozna si z systemem Linux dystrybucja Mandrake stanowi bardzo dobry wybr. Przy opracowywaniu Mandrake"a pooono bowiem nacisk na szybko dziaania systemu i -- co bardzo istotne dla pocztkujcych -- na atwo obsugi. Mandrake 9.0 zosta prawie cakowicie spolszczony, mog go wic bez problemw instalowa, konfigurowa i obsugiwa osoby nie znajce jzyka angielskiego.Ksika "Mandrake Linux. wiczenia" to przewodnik dla pocztkujcych uytkownikw Linuksa. Napisana przystpnym, zrozumiaym dla kadego jzykiem, stanowi wspaniae wprowadzenie w wiat Linuksa. Znajdziesz w niej: * Szczegowe omwienie instalacji Mandrake"a * Opis konfiguracji systemu i podczania urzdze peryferyjnych * Podstawowe informacje na temat pracy z konsol * Opis uatwiajcych prac rodowisk graficznych GNOME i KDE * Informacje na temat korzystania z Internetu za pomoc Mandrake"a * Sposoby instalowania nowych programw w systemie

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Mandrake Linux. wiczenia KATALOG KSIEK Autorzy: Marek Czajka, ukasz Koodziej KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-032-4 Format: B5, stron: 88 ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Dla osb chccych zapozna si z systemem Linux dystrybucja Mandrake stanowi bardzo dobry wybr. Przy opracowywaniu Mandrake'a pooono bowiem nacisk na szybko dziaania systemu i co bardzo istotne dla pocztkujcych na atwo CENNIK I INFORMACJE obsugi. Mandrake 9.0 zosta prawie cakowicie spolszczony, mog go wic bez problemw instalowa, konfigurowa i obsugiwa osoby nie znajce jzyka ZAMW INFORMACJE angielskiego. O NOWO CIACH Ksika Mandrake Linux. wiczenia to przewodnik dla pocztkujcych uytkownikw Linuksa. Napisana przystpnym, zrozumiaym dla kadego jzykiem, stanowi wspaniae ZAMW CENNIK wprowadzenie w wiat Linuksa. Znajdziesz w niej: Szczegowe omwienie instalacji Mandrake'a Opis konfiguracji systemu i podczania urzdze peryferyjnych CZYTELNIA Podstawowe informacje na temat pracy z konsol Opis uatwiajcych prac rodowisk graficznych GNOME i KDE FRAGMENTY KSIEK ONLINE Informacje na temat korzystania z Internetu za pomoc Mandrake'a Sposoby instalowania nowych programw w systemie Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li> <li> 2. Spis treci Rozdzia 1. Instalacja dystrybucji Mandrake Linux 9.0...............................................................................5 Wymagany sprzt............................................................................................................. 5 Kilka systemw operacyjnych ........................................................................................... 6 Instalacja systemu ............................................................................................................ 6 Uruchamianie instalacji..................................................................................................... 6 Ekran powitalny ............................................................................................................... 7 Wybr jzyka (Please choose a language to use) ................................................................. 7 Zapoznanie si z licencj................................................................................................... 8 Rodzaj instalacji............................................................................................................... 8 Wykrywanie dyskw ........................................................................................................ 9 Konfiguracja myszy ......................................................................................................... 9 Wybr klawiatury........................................................................................................... 10 Poziom bezpieczestwa systemu ..................................................................................... 10 Systemy plikw ............................................................................................................. 11 Modyfikacja partycji....................................................................................................... 12 Formatowanie partycji .................................................................................................... 13 Wybr grup pakietw ..................................................................................................... 13 Instalacja ....................................................................................................................... 15 Dodawanie u ytkownikw .............................................................................................. 15 Konfiguracja sieci .......................................................................................................... 16 R ne ustawienia ........................................................................................................... 16 Konfiguracja usug ......................................................................................................... 17 Program rozruchowy ...................................................................................................... 17 Dysk startowy................................................................................................................ 17 Konfiguracja X .............................................................................................................. 17 Aktualizacja systemu...................................................................................................... 18 Wyjcie z instalacji......................................................................................................... 18 Rozdzia 2. Tryb konsoli systemu.........................................................................................................................19 Katalogi i pliki systemu .................................................................................................. 22 Kompresja plikw i katalogw ........................................................................................ 31 Prawa dostpu plikw..................................................................................................... 32 Edytor tekstu vi.............................................................................................................. 34 Program Midnight Commander ....................................................................................... 35 Rozdzia 3. rodowiska graficzne........................................................................................................................37 </li> <li> 3. 4 Mandrake Linux. wiczenia Rozdzia 4. Administracja systemem................................................................................................................ 43 Konfiguracja rodowisk graficznych ................................................................................ 43 GNOME Control Center ........................................................................................... 43 KDE Control Center....................................................................................................... 47 Konfiguracja systemu ..................................................................................................... 52 Rozdzia 5. Internet....................................................................................................................................................59 Przegldarki WWW ....................................................................................................... 64 Mozilla .................................................................................................................... 64 Galeon..................................................................................................................... 64 Programy pocztowe........................................................................................................ 67 Korzystanie z programu Evolution ................................................................................... 74 Rozdzia 6. Oprogramowanie systemu..............................................................................................................79 Przegld oprogramowania dla systemu............................................................................. 79 Pakiety RPM ................................................................................................................. 83 </li> <li> 4. 2. Rozdzia Tryb konsoli systemu Systemy z rodziny Unix, maj bardzo po yteczn wasno, a mianowicie, pozwalaj rzdzi sob z poziomu konsoli. Dziki swojej budowie system Unix daje mo liwo manipulowania komputerem rwnie przez sie. Wydawanie maszynie polece przez sie nie wymaga du ej przepustowoci poczenia, wic polecenia trybu tekstowego znajduj tutaj szerokie zastosowanie. System Mandrake Linux 9.0 udostpnia wiele konsoli, midzy ktrymi mo na si atwo przemieszcza. System po uruchomieniu automatycznie wcza siedem wirtualnych konsoli. Mo na si przemieszcza midzy nimi za pomoc kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+F1. Zamiast F1 mo na rwnie wybra przyciski od F2 do F7. Je eli u ytkownik bdzie pracowa tak e w trybie graficznym, to w tryb bdzie zajmowa jedn konsol. Przechodzenie pomidzy konsolami wiczenie 2.1. 1. Je eli system nie jest skonfigurowany tak, e automatycznie nastpuje zalogowanie jako konkretny u ytkownik, zaloguj si do trybu graficznego, podajc nazw u ytkownika i jego haso (o ile jest mu przypisane). 2. U yj kombinacji klawiszy Ctrl+Alt (lewy) oraz F1. Uruchomi si tryb konsoli, pozwalajcy na zalogowanie si do systemu. System przywita nas informacj: /CPFTCMG .KPWZ TGNGCUG FQNRJKP HQT K -GTPGN OFM QP CP K VV[ UGTYGT NQIKP Druga linijka prezentuje informacje na temat jdra systemu oraz numeru konsoli. Ten numer to cyfra znajdujca si przy VV[. </li> <li> 5. 20 Mandrake Linux. wiczenia 3. Przejd teraz do drugiej konsoli (Ctrl+Alt+F2), zaloguj si oraz wpisz polecenie UVCTVZ. Polecenie to uruchamia tryb graficzny systemu. W konsoli pojawi si informacja mwica, e wystpi bd. Po prostu tryb graficzny jest ju uruchomiony i nie mo na tego zrobi dwukrotnie na jednej maszynie. (CVCN UGTXGT GTTQT 5GTXGT KU CNTGCF[ CEVKXG HQT FKURNC[ +H VJKU UGTXGT KU PQ NQPIGT TWPPKPI TGOQXG VOR:NQEM CPF UVCTV CICKP 4. Wyloguj si z tej konsoli przez wpisanie polecenia GZKV. 5. Przejd z powrotem do konsoli trybu, w ktrym aktywny jest tryb graficzny (Ctrl+Alt+F7). Jednak, aby korzysta z konsoli w Mandrake, nie trzeba wychodzi z trybu graficznego. Mo emy uruchomi wirtualne konsole pracujce w trybie graficznym (rysunek 2.1). W zale noci od tego czy pracujemy pod GNOME czy KDE, nale y uruchamia konsole po- przez wybieranie skrtw umieszczonych w r nych miejscach, co uatwia dostp do owych konsoli. Rysunek 2.1. Rozwinite menu terminale w rodowisku graficznym KDE Polecenia wypisywane w konsoli najczciej wygldaj nastpujco: RQNGEGPKG =QRELG? Midzy poleceniem a opcjami znajduje si pusty znak (spacja). Rozwinicie menu nastpuje poprzez wybranie rodkowego przycisku myszy rysunek 2.2. </li> <li> 6. Rozdzia 2. Tryb konsoli systemu 21 Rysunek 2.2. Rozwinite menu rodowiska GNOME wraz z rozwinitym podmenu Terminale W tym rozdziale znajduje si wiele polece, ktre wraz ze swoimi opcjami pozwalaj na edycj i manipulowanie plikami i katalogami systemu. Zdecydowana wikszo polece ma du liczb atwo dostpnych opcji Pliki pomocy wiczenie 2.2. W tym wiczeniu przedstawiony jest sposb uzyskiwania informacji o poleceniach przy u yciu polece: man oraz whereis. 1. Uruchom konsol (w trybie graficznym, w ktrym pracujesz, lub z konsoli systemu). W wierszu polece wpisz polecenie: OCP NU Zostan wywietlone strony podrcznika man polecenia NU, innymi sowy, wywietli si informacja o dostpnych opcjach polecenia NU wraz z ich opisem. 2. Po przejrzeniu informacji zawartych w oknie konsoli przesu widok okna u ywajc strzaek z klawiatury (gra, d) lub klawiszy Page Up i Page Down. 3. Gdy skoczysz czyta informacje o tym poleceniu, wybierz klawisz q. Zostanie zakoczona praca programu OCP oraz przywrcona mo liwo wpisywania polece w tej konsoli. 4. Wpisz polecenie: YJGTGKU NU Zostanie wywietlona informacja o lokalizacji programu NU oraz miejscu przechowywania jego dokumentacji: NU DKPNU WUTUJCTGOCPOCPNUD 5. Zamknij konsol przez wypisanie polecenia GZKV lub kliknij przycisk zam...</li></ul>