Phần mềm quản lý hồ sơ và lưu trữ trong doanh nghiệp

  • View
    3.297

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sn phm phn mm (gii php) "1C:Qun l vn bn (ECM)" c pht trin trn nn tng cng ngh mi 1C:DOANH NGHIP 8.2, l sn phm k tha ca phn mm "1C:Archive 3", c p dng hn 10 nm ti hng nghn doanh nghip v c quan nh nc trong vic t ng ha cng tc qun l vn bn.

Transcript

  • 1. Cng ty c phn H thng 1-V www.1vs.vn1C:QUN L VN BN (ECM) Qun l h s v lu tr trong doanh nghipNgi thuyt trnh: Trn Hng Thy

2. Ni dung chnhT chc qun l h s lu tr trong 1C:Qun l vn bn (ECM) Danh mc h s; Giao np h s vo lu tr c quan; Bo qun lu tr; S dng vn bn trong lu tr.2 3. T chc qun l h s lu tr T chc qun l h s lu tr trong 1C:Qun l vn bn (ECM) trong 1C:Qun l vn bn (ECM)3 4. Danh mc h s Danh mc h s l bng k c h thng cc h s d kin lp trong nm vn th ca mt c quan, mt n v, km theo k hiu v thi hn bo qun ca mi h s v c xy dng theo mt ch quy nh ; Trong t chc, danh mc h s bao gm: danh mc h s ca b phn; bng tng hp danh mc h s ca ton b t chc. K hiu h s trong danh mc h s c th c biu th bng cc ch ci vit tt ca tn n v, t chc kt hp vi s th t h s m n v s lp.4 5. Lp danh mc h s Danh mc h s c to ra trn c s phn tch thnh phn hoc ni dung vn bn lp trong qu trnh hot ng ca t chc; Cc b phn lp ra danh mc h s ca b phn mnh v chuyn ln lp bng tng hp danh mc h s ca t chc; Sau khi ph duyt danh mc h s ca t chc, cc b phn nhn li bn sao k cc phn hnh tng ng vi b phn ca mnh s dng khi lm vic; Nu trong t chc c cc vn bn, h s khng c sp xp theo danh mc th s a vo h s c lp c tn gi trong danh mc theo s d phng.5 6. Danh mc h s C th ty chnh danh mc h s theo: S b phn; S quy trnh sn xut; S chc nng hot ng.6 7. In danh mc h s7 8. Xc nh thi hn bo qun vn bn Thng t 09/2011/TT-BNV ngy 03/06/2011 ca B Ni V c quy nh v thi hn bo qun h s, ti liu hnh thnh ph bin trong hot ng ca cc c quan, t chc. Cn ch ra thi hn bo qun trong danh sch cc vn bn mu lu tr, iu hnh to ra trong qu trnh hot ng ca c quan nh nc, c quan hnh chnh a phng v cc c quan, t chc! Thi hn bo qun vn bn l bt buc, trong khng c php ct gim thi hn, nhng c php gia hn trong cc trng hp pht sinh theo nh c im hot ng ca n v. Thi hn bo qun vn bn s bt u tnh t ngy 1 thng 1 ca nm tip theo, sau nm hon tt h s v np vo lu tr. 8 9. Lp h s Lp h s l tp hp nhng vn bn hnh thnh trong qu trnh gii quyt cng vic ca c quan, t chc, c nhn theo tng vn , s vic hoc theo cc c im khc ca vn bn, ng thi sp xp v bin mc chng theo phng php khoa hc. H s c lp ra trong b phn ca c quan, t chc. H s c lu tr trong khong thi gian nht nh ti b phn, sau chuyn vo lu tr c quan. Trong h s ch c php c cc vn bn thc hin tng ng vi tiu ca h s theo danh mc h s ti ngy kt thc thc hin, theo tng phin bn ca vn bn. Tt c vn bn c lin quan n mt vn c sp xp cng ch. Trong h s c cc vn bn ca mt nm, ngoi tr cc h s khng ng vo cui nm, cc vn bn bo qun vnh vin v c thi hn bo qun tm thi c gom nhm ring. Trong h s khng c cc vn bn c hon tr, phin bn tha, bn nhp. H s khng c qu 250 t. 9 10. Lp h s10 11. Lp h s11 12. 12 13. Bin mc h s Bin mc h s c hiu l to v in ba h s, mc lc vn bn v chng t kt thc.13 14. Chun b giao np h s vo lu tr H s bo qun vnh vin v lu di bao gm cc vn bn theo tng thnh phn c giao np vo lu tr trong c quan, t chc khng qu ba nm sau khi kt thc qun l h s. Khi b phn chun b h s giao np vo lu tr trong t chc, nhn vin lu tr s kim tra: tnh ng n khi lp h s; tng ng gia s lng h s ca b phn vi danh mc h s ca t chc. Nhn vin trong b phn c trch nhim sa cha tt c cc sai st khi lp h s pht hin trong qu trnh kim tra.14 15. Chun b giao np h s vo lu tr15 16. Chun b giao np h s vo lu tr16 17. S dng vn bn v h s trong lu tr Nht k chuyn giao c s dng ghi nhn v kim sot vic hon tr vn bn c ly ra s dng t cc h s lu tr.17 18. S dng vn bn v h s trong lu tr Th thay th vn bn trong h s18 19. Tiu hy h s Cn lp bin bn tiu hy h s chn. Trong bin bn c ch ra tt c h s cn tiu hy. Cc h s c a vo bin bn tiu hy, nu qu thi hn lu h s tnh n ngy 1 thng 1 nm lp bin bn.19 20. Lp mu in v bo co v h s 1C:Qun l vn bn (ECM) cho php hin th cc mu in ca: danh mc h s; mc lc vn bn v mc lc h s np lu; bo co v cc vn bn trong h s;20 21. Cng ty c phn H thng 1-V Phng 1507, ta nh Thnh Cng, 57 Lng H, Ba nh, H NiXin chn thnh cm n!Ngi thuyt trnh: Trn Hng Thy