Przedsiębiorczość w Polsce [infografika]

  • Published on
    15-Apr-2017

  • View
    222

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>KRAJOWY REJESTR SDOWY to najwiksza baza danych na temat firm, organizacji i osb zarejestrowanych w Polsce. Dziaa od 2001 roku i zawiera spis: przedsibiorcw, stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej, a take dunikw niewypacalnych.</p><p>545 289</p><p>Licz</p><p>ba z</p><p>arej</p><p>estr</p><p>owan</p><p>ych </p><p>num</p><p>erw</p><p> KRS</p><p>Zaludnienie wojewdztw w milionach</p><p>POMORSKIEDZKIE</p><p>DOLNOLSKIEMAOPOLSKIE</p><p>WIELKOPOLSKIE LSKIE</p><p>0</p><p>1 2 3 4 5</p><p>50 000</p><p>100 000</p><p>MAZOWIECKIE</p><p>2005</p><p>500</p><p>1000</p><p>1500</p><p>2006 2007 2008</p><p>Rok wpisu do rejestru KRS</p><p>Licz</p><p>ba z</p><p>ao</p><p>onyc</p><p>h po</p><p>dmio</p><p>tw</p><p> w d</p><p>anym</p><p> roku</p><p>2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015</p><p>2000</p><p>2500</p><p>3000</p><p>3500</p><p>4000</p><p>4500</p><p>41.10.Z - Realizacja projektw budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynkw;</p><p>41.20.Z - Roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynkw mieszkalnych i niemieszkalnych;</p><p>68.20.Z - Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi;</p><p>70.22.Z - Pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania;</p><p>94.99.Z - Dziaalno pozostaych organizacji czonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.</p><p>46.42.Z - Sprzeda hurtowa odziey i obuwia;</p><p>49.31.Z - Dziaalno takswek osobowych;</p><p>82.11.Z - Dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura;</p><p>96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne;</p><p>96.09.Z - Pozostaa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (w ktrej skad wchodz: dziaalno astrologiczna i spirytystyczna, dziaalno biur towarzyskich, biur matrymonialnych, dziaalno agencji hostess, dziaalno salonw tatuau i piercingu, dorabianie kluczy i inne).</p><p>47.89.Z - Sprzeda detaliczna pozostaych wyrobw prowadzona na straganach i targowiskach;</p><p>47.82.Z - Sprzeda detaliczna wyrobw tekstylnych, odziey i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;</p><p>46.65.Z - Sprzeda hurtowa mebli biurowych;</p><p>85.42.B - Szkoy wysze; </p><p>56.10.B - Ruchome placwki gastronomiczne.</p><p>W pozostaych kategoriach odsetek firm, ktre zawiesiy dziaalno w cigu ostatnich 10 lat wynis mniej ni 10%.</p><p>2005</p><p>0</p><p>100</p><p>200</p><p>2006 2007 2008</p><p>Rok wpisu do rejestru KRS</p><p>Licz</p><p>ba z</p><p>ao</p><p>onyc</p><p>h po</p><p>dmio</p><p>tw</p><p> w d</p><p>anym</p><p> roku</p><p>2009 2010 2011 2012 2013 2014</p><p>300</p><p>facebook.comtwitter.comwykop.plforumprawne.orggoldenline.plinstagram.com</p><p>forum.gofin.plforum-kredytowe.plbiznes.interia.plforum.infor.plyoutube.complus.google.com</p><p>41%11%5%3%2%2%</p><p>2%2%1%1%1%1%</p><p>Rok zaoenia dziaalnoci</p><p>Mie</p><p>sic</p><p> za</p><p>oen</p><p>ia d</p><p>zia</p><p>alno</p><p>ci</p><p>19901980 2000 2010</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>78</p><p>9</p><p>6</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>POLSKA KLASYFIKACJA DZIAALNOCI (PKD) to umowny, hierarchicznie usystematyzowany podzia zbioru rodzajw dziaalnoci spoeczno-gospodarczej.</p><p>www.datarino.com rdo: www.maratonypolskie.plwww.datarino.com rdo: www.maratonypolskie.pl</p><p>www.datarino.com</p><p> Datarino | Up2Data Sp. z o. o.</p><p>rdo: Infografika zostaa stworzona na podstawie analizy oglnodostpnych danych zawartych w bazach KRS i GUS. Przedstawione informacje s zgodne z danymi na dzie 31.12.2015 roku. </p><p>DEFINICJA KRS DEFINICJA PKD</p><p>5 NAJCZCIEJ WYBIERANYCH NUMERW PKD WEDUG LAT</p><p>LICZBA NUMERW KRS W POLSCE</p><p>LICZBA ZAREJESTROWANYCH NUMERW KRS A ZALUDNIENIE WOJEWDZTWA</p><p>SEKTORY GOSPODARKI O NAJWIKSZYM </p><p>ROZWOJU W 2015 ROKU</p><p>RODZAJ NAJCZCIEJ ZAWIESZANYCH DZIAALNOCI</p><p>SOCIAL MEDIA JAKO RDO DANYCH O PKD</p><p>TEMPERATURA A PRZEDSIBIORCZO</p><p>LIDERZY PRZEDSIBIORCZOCI </p><p>WRD WOJEWDZTW</p><p>PRZEDSIBIORCZO W POLSCE INFOGRAFIKA</p><p>1,08 mln z0,01z</p><p>9,73 mld z</p><p>33 84213 057</p><p>10 347</p><p>153 003</p><p>21 922</p><p>20 573</p><p>19 350</p><p>18 86146 649</p><p>26 56154 611</p><p>12 567</p><p>10 11656 673</p><p>45 969</p><p>10 567</p><p>Kolor na mapie odpowiada procentowi jednostek gospodarczych utworzonych w danym miesicu wzgldem caego roku kalendarzowego. Im janiejszy kolor, tym wicej firm zostao w tym czasie zaoonych.</p><p>KAPITA ZAKADOWY SPEK POWSTAYCH </p><p>OD 2010</p><p>3,8% firm ma kapita wyszy ni 1 mln z</p><p>rednia warto zadeklarowanego kapitau;Dla 56,8% przypadkw </p><p>kapita jest rwny 5000 PLN.</p><p>Najmniejsza warto zadeklarowanego kapitau.</p><p>Maksymalna wartozadeklarowanego kapitau.</p></li></ul>

Recommended

View more >