Rancangan pengajaran harian bidang menggambar

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    7.936

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : Pendidikan Seni VisualTahun: 4 ArifTarikh : 14 Ogos 2012Bidang : MenggambarTajuk: IkanTeknik : MozekMasa : 9:50am 10:50am (60 Minit)Objektif P&P : Pada akhir pembelajaran murid dapat : (i)Memilih bahan, bentuk dan warna mozek yang sesuai untuk menghasilkan mozek kapallaut. (ii) Membuat gambar ikan dengan teknik mozek dengan betul. (iii) Menghargai hasil kerja yang telah dilakukan.1

2. Pengetahuan Sedia Ada :i. Murid telah sedia ada mengetahui jenis-jenis ikan.ii.Murid telah mempelajari teknik mozek.iii. Murid telah mempelajari kemahiran membentuk,menampal, menyusun dan memadankan warna.Penerapan Nilai :i. Menghargai makhluk ciptaan Tuhan.ii.Kekemasan dan ketekunan dalam mengaplikasikan unsur seni.iii. Berfikir secara kritis dan kreatif.Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif :i. Dapat membentuk, menyusun dan menampal dengan kemas.ii.Dapat menggunakan pelbagai warna dan bentuk mozek untuk menghasilkan kapal laut.Bahan Bantu Mengajar : Kertas lukisan, pensel, kertas pelbagai warna, gam dan gunting.Alat Bantu Mengajar :i. gambar jenis-jenis ikan melalui tayangan power point.ii.Carta langkah menghasilkan gambar ikan menggunakan teknik mozek.iii. Hasil gambar kapal laut menggunakan teknik mozek dan pelbagai produk lain. 2 3. Langkah / masa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan / Strategi PembelajaranPembelajaranSet InduksiGuru membuat rangsangan (i) Guru menunjukkanTeori Kontekstual(5 minit)pelajaran untuk menarik minatpelbagai gambar ikan murid agar memberikanmelalui slaid power point. BBM : LCD, projector, penumpuan terhadap P&P. slaid jenis-jenis ikan (ii) Guru menyoal murid Soal-jawab : secara rawak.a) Apakah gambar yang(iii) Murid bangun dansedang ditayangkan ?menjawab soalan guru.b) Dimana pernah kamumelihatnya?c) Apakah fungsinyakepada manusia? Jawapan :a) Gambar jenis-jenisikan.b) Di pasar ikan, didalam aquarium danketika memancing.c) Ikan merupakanmakanan yangmembekalkan sumber 3 4. protein kepada tubuh.Langkah 1 1. Pengenalan kepada teknik 1. Guru memperkenalkanBBM(5 minit)mozek.teknik mozek sebagai tajuk Slaid power point, LCD, pelajaran pada hari ini. projector dan a) Guru menunjukkanHasil karya yang telahhasilmenggambar siap.ikan menggunakanTeori Kecerdasanteknik mozek. Pelbagai b) Memberi kefahaman Visual Ruangkepada murid tentangteknik mozek yang Nilaibetul.KetekunanKesabaran2. Alat dan Bahana) Guru menunjukkan alat Teliti bekerjasamadan bahan yangdiperlukan dalam.teknik mozek sepertikertas lukisan, kertaswarna, pensil,pembaris, gam dangunting3. Menentukan gambar lakaran2. Murid di bimbing untuk bagi ciri-ciri seekor ikanmelukis ikan.4 5. Rupa ikan Sirip EkorLangkah 21. Penerangan langkah Murid memulakan aktiviti Teori Kecerdasan(15 minit) langkah dalam menggambar menggunakan Pelbagai menghasilkan lakaran ikan teknik mozek dengan Visual Ruang menggunakan teknik mozek. bimbingan guru. Belajar caraBelajar i)guru melukis gambarNilaiikan menggunakan Tekunpensil di atas sekeping Telitikertas lukisan Kerjasama Sabar ii) Guru menunjukkan langkah 2 iaitu cara memotong kertas warna. 5 6. 2. Memberi kefahaman kepadamurid tentang caramemotong kertas warnadengan anggaran ukuran1cm x 1cm.6 7. iii)Murid memahami cara memotong kertas warna.iv) menampal ikan menggunakan teknik mozek.7 8. Langkah 3Memberi kefahaman kepada murid Guru menunjukkan langkah 3(10 minit) tentang menampal potongan kertas iaitu cara menampal dan warna pada badan ikanmenyusun kertas warna yang menggunakan teknik mozek yangtelah dipotong tadi. betul.8 9. Murid memahami cara menampal dan menyusun kertas warna pada badan ikan.Langkah 4Mengaplikasikan prinsip Guru menunjukkan langkah 4 dan Teori Pembelajaran(15 minit) menggambar menggunakan teknik 5. Masteri mozek. Nilai 9 10. Sabar Prihatin Kesungguhan10 11. 11 12. Guru menekankan kehalusan kerja dan kesesuaian penggunaan warna.Penilaian Guru mengambil kerja murid yangGuru menyoal murid :(5 minit) telah siap secara rawak dan1. Apakah komen kamudipamerkan di hadapan kelas.terhadap hasil karya ini? 2. Apakah yang patutMurid diminta membuat kritikan. dilakukan untukmenghasilkan gambarPenambahbaikan / Pemulihanmenggunakan corakmozek agar ia kemas danmenarik ?3.Penutup Merumus P&PGuru merumus hasil karya(5 minit)menggunakan teknik mozek.12 13. SUMBER RUJUKAN:Kementerian Pendidikan Malaysia,(2000).Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan SeniVisual. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia,(2003).Kurikulum Bersepadu Sekolah RendahHuraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.Mohd. Azlan Zakaria, (2004), Paduan Khas & Lembaran Aktiviti Pendidikan Seni Visual (Tahun 4), Penerbitan MegaSetia Emas Sdn.Bhd. Petaling Jaya.13 14. 14