Robot Rose - Tele-Service Robot

  • Published on
    25-Jan-2015

  • View
    1.818

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TSR: Tele-Service RobotThe goal of the TSR project is to build a remotely controlled robot to assist disabled and elderly in their daily life.The robot helps people at home and is controlled from a central location by a home-care operator or by a local remote control (see Figure 1). The care receiver will be much more independent and will also receive a higher quality of care. The robot will eventually be able to perform autonomous tasks. However the human operator will always stay in the loop.Important aspects of the system are:- Safety- Usability- AutonomySubsidizers: AgentschapNL and Provence of BrabantResearch Institutes & Companies:Exact Dynamics, Fontys, INROADS, NTS, Sioux, TU/e, Tegema, Van Berlo, Wingz, Zuid Zorg.Other Affiliates:KT Waalre, NIRICT Labs and RoboNEDFor more information, go to our website: www.robot-rose.nl

Transcript

<ul><li> 1. Service robot voor de zorgGesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant </li></ul> <p> 2. Teleoperated Service robots</p> <ul><li>Twee componenten: master =cockpiten slave =service robot</li></ul> <ul><li>Ideaal:de service robot kan alle menselijke handelingen uitvoeren op ten minsteelkeplek waar een mens dat ook kan. </li></ul> <ul><li>De operator (mens) kan de besturing volledig overnemen </li></ul> <p>internet Manipulation devices Feedback devices processor master 3. Tele-operations </p> <ul><li>Ultieme vorm van afstandbesturing (remote control) </li></ul> <ul><li>Menselijk handelen over grote afstand. </li></ul> <ul><li>Verlenging van menselijke arm op wereld schaal. </li></ul> <ul><li>Ontkoppeling van plaats waar een handeling wordtbedachten waar hij wordtuitgevoerd. </li></ul> <ul><li>Vergelijk dit met de revolutie van de electriciteit:</li></ul> <ul><li>de plaats waar energie wordtgeconsumeerdis ontkoppeld van </li></ul> <ul><li>de plek waar het wordtgeproduceerd </li></ul> <ul><li>Daarom wordt teleoperations een industrile revolutie! </li></ul> <p> 4. Voorbeelden teleoperations 5. Een ei pakken is moeilijk! 6. Wat service robots nog meer kunnen... </p> <ul><li>Service robots kunnen welmeerdan een mens: </li></ul> <ul><li><ul><li>bewegen met meerkracht </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>bewegen over grotereafstand </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>bewegen met meerprecisie </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>ze kunnen handelingen inveelvouduitvoeren </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>werken op eenplaatswaar een mens niet kan leven </li></ul></li></ul> <ul><li>Men kan zeprogrammerenvoor speciale taken </li></ul> <ul><li>Ze kunnenlerenvan voorbeeld-handelingen </li></ul> <p> 7. Service vs industrile robots </p> <ul><li>Service</li></ul> <ul><li>Willekeurige taken</li></ul> <ul><li>Niet routinematig </li></ul> <ul><li>Relatief langzaam </li></ul> <ul><li>Gemiddeld nauwkeurig </li></ul> <ul><li>Visual servoing, krachtgestuurd </li></ul> <ul><li>Navigeren</li></ul> <ul><li>In een mensomgeving (intrinsiek veilig) </li></ul> <ul><li>Industrieel </li></ul> <ul><li>Vast geprogrammeerde taken </li></ul> <ul><li>Routinematig </li></ul> <ul><li>Hoge snelheid</li></ul> <ul><li>Zeer nauwkeurig</li></ul> <ul><li>Positie gestuurd </li></ul> <ul><li>Statisch of over vaste geleiding </li></ul> <ul><li>Industrile omgeving in een veiligheidskooi</li></ul> <p> 8. Toepassingsmogelijkheden 9. </p> <ul><li>% zorgbehoevenden neemt toe </li></ul> <ul><li>% werkenden neemt af </li></ul> <ul><li>Zorgdruk op de werkende populatie</li></ul> <ul><li>neemt toe </li></ul> <ul><li>Mensen willen en moeten langerthuis blijven wonen </li></ul> <ul><li>Inzet van technologie is onvermijdelijk</li></ul> <p>Zorg als eerste toepassingsveld Mensen van 65 en ouder in verhouding tot werkende populatie 10. Technologieprojecten in de thuiszorg </p> <ul><li>Zorg op Afstand </li></ul> <ul><li>Videocommunicatie ommensen thuis te ondersteunen</li></ul> <ul><li>Domotica </li></ul> <ul><li>Valdetectoren </li></ul> <ul><li>Personenalarmering </li></ul> <p>Mextal, Marcel Gielen 11. Technologieprojecten in de thuiszorg </p> <ul><li>De intelligente leefomgeving </li></ul> <p>IE&amp;IS: Human Technology Interaction 12. Tele Service Robot Disabled/Elderly Care Service Robot With (Assisted) Remote Control (Human in the Loop) 13. Setup 14. Algemeen DagelijkseLevensactiviteiten (ADL) 15. Use Cases Switching the light Opening/ closing doors Opening/ closing curtains Opening/ closing fridge Pouring milk Warming a precookedmeal Preparing and bringingbreakfast Detecting a person 16. Iteraties F0 F1 F2 17. F0 proto 18. F1 prototype 19. F2 prototype 20. F1 prototype manual 21. F1 prototype automatic 22. Schatting aantal/omzet service robots </p> <ul><li>In 2009 ouder dan 65 jaar: 1,8 miljoen mensen </li></ul> <ul><li>10% kan een TSR gebruiken: 180.000 </li></ul> <ul><li>5% krijgt hem ter beschikking: 9.000 </li></ul> <ul><li>Levensduur: 5 jaar</li></ul> <ul><li>Aantal per jaar: 1.800 stuks </li></ul> <ul><li>Prijs per stuk: 20.000 </li></ul> <ul><li>Omzet NL markt: 36 M</li></ul> <ul><li>Alleen Nederland, alleen zorg </li></ul> <p> 23. ServicerobotsRosie TU Munchen Desire German research projectRose NL ontwikkelings project JustinHERB, IBM en Carnegie Mellon Care-o-bot 3, Frauenhofer George 1950s PR 2 Willow Garage 24. Uitdagingen m.b.t. </p> <ul><li>Gebruikers eisen</li></ul> <ul><li>Mens-machine interactie</li></ul> <ul><li>Sociaal gedrag </li></ul> <ul><li>Veilig en betrouwbaar </li></ul> <ul><li>Kosten effectiviteit </li></ul> <ul><li>Technologie </li></ul> <ul><li>Navigatie in onbekende omgeving </li></ul> <ul><li>Visual servoing </li></ul> <ul><li>Veiligheid en compliance met voorschriften</li></ul> <ul><li>Zelf-lerend systeem </li></ul> <p> 25. Launch in de zorg </p> <ul><li>Positief </li></ul> <ul><li>Noodzaak wordt groot </li></ul> <ul><li>NL heeft een goed vergoedingenstelsel: Verzekeraars, gemeenten (WMO) </li></ul> <ul><li>Besparings potentieel enorm: AWBZ 23 mld groot </li></ul> <ul><li>NL kan voorop lopen met implementatie </li></ul> <ul><li>Negatief </li></ul> <ul><li>Financieringsmodel is ongeschikt voor robots &gt;&gt; uren worden betaald! </li></ul> <ul><li>Betaalmodel indirect</li></ul> <ul><li>Zorgpersoneel is nog sceptisch: baanzekerheid, inhoud </li></ul> <ul><li>Druk op budget &gt; geen avonturen </li></ul> <ul><li>USA, Korea, China lopen technologisch voorop </li></ul> <p> 26. TSR als hulp in de huishouding </p> <ul><li>Veel toepassingen: b.v. </li></ul> <ul><li><ul><li>de kat eten geven op afstand als je op kantoor bent </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>de planten watergeven in je vakantiehuis </li></ul></li></ul> <ul><li>Technologie huishouding is gelijk aan zorg </li></ul> <ul><li>Consumenten betalen zelf &gt; bereidheid indien waarde aangetoond.</li></ul> <ul><li>A robot in every household (Bill Gates)</li></ul> <p> 27. Belang voor de regio </p> <ul><li>ZO-Ned heeft de mensen, technologie, kennis &amp; kunde en toeleverende bedrijven voor TSR </li></ul> <ul><li>Creatie van een nieuwe sector introduceren waar anderen zich terugtrekken</li></ul> <ul><li>Nieuwe motor voor de toeleveringsindustrie </li></ul> <p> 28. THANK YOU Gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant 29. PROFESSIONALS IN INNOVATION 30. GESLOTEN INNOVATIE Tijd Ontwikkeling Onderzoek Marktintroductie 31. OPEN INNOVATIE Tijd Ontwikkeling Onderzoek Marktintroductie 32. Voordelen en voorwaarden open innovatie</p> <ul><li>Voordelen</li></ul> <ul><li>Complexe nieuwe producten mogelijk</li></ul> <ul><li>Samenwerking van specialisten </li></ul> <ul><li>Facility sharing </li></ul> <ul><li>Onderlinge kennisuitwisseling </li></ul> <ul><li>Uitbreiding netwerk </li></ul> <ul><li>Nieuwe ketens en verbanden </li></ul> <ul><li>Voorwaarden</li></ul> <ul><li>Duidelijke productdefinitie </li></ul> <ul><li>Passend consortium</li></ul> <ul><li>Helder business model (whats in for us/me)</li></ul> <ul><li>Duidelijke afspraken (contract) </li></ul> <ul><li>Committed aan het project </li></ul> <ul><li>Sterke bereidheid tot samenwerking</li></ul> <p> 33. CONTACT </p> <ul><li>INROADS the strength of open innovation </li></ul> <ul><li>Twinning Center T: 040 851 90 70 </li></ul> <ul><li>De Zaale 11 E: [email_address] </li></ul> <ul><li>5612 AJ Eindhoven I: www.inroads.nl </li></ul>