Smart Cities - e-Decision

 • Published on
  21-Jan-2015

 • View
  1.163

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kortrijk beschikt met E-decision over een performant systeem voor beleidsvoorbereiding en notulering. De stad Kortrijk wenst de software verder te laten groeien en zoekt hiervoor samenwerking met andere steden en gemeenten.

Transcript

 • 1. Petra Verhenne, Geert Hillaert, Hans Verscheure Stad Kortrijk SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER E-decision Beleidsvoorbereiding en notulering

2. Inhoud

 • Achtergrond
 • Huidige werking
 • Toekomst

3. Achtergrond enkele kencijfers in Kortrijk

 • 1 000 personeelsleden, 12 directies
 • 250 personen betrokken bij beslissingen
 • 7000 nieuwe beslissingsdossiers per jaar
 • Archief van 50 000 dossiers
 • 9 CBS leden en secretaris
 • 41 GR - leden
 • 50 CBS zittingen (80-100 agendapunten) per jaar
 • 12 GR zittingen (40-50 agendapunten) per jaar

4. Achtergrond Software e-decision

 • In gebruik genomen januari 2008
 • Op maat ontwikkeld
 • webtoepassing op intranet stad Kortrijk
 • Toegankelijk van buitenaf d.m.v. eID

5. Achtergrond Doelstellingen

 • Besluitvormingsproces optimaliseren verbeteren
 • Besluitvorming = communicatieproces
 • Einddoel is om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren door de communicatie te structureren en te stroomlijnen
 • Informatie toegankelijker maken
  • Consulteren
  • Efficinter opslaan
  • Leesbaarheid verhogen

6. Achtergrond Enkele principes

 • Dossier opstellen voor wie finale beslissing neemt
 • Volledig digitaal dossier in systeem opbouwen
 • En beschrijvend gedeelte in actieve schrijfstijl
 • Gerichte communicatie: consult inform
 • Werkafspraken
 • Verantwoordelijkheid van dossierbehandelaar

7. Achtergrond Proces Dossierbeheer Cyclus1 beleidsvoorbereiding E-decision Cyclus 2 beleidsbeslissing Cyclus 3 beleidsuitvoering Opvolging en communicatie 4. Beleidsevaluatie en bijsturing 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Huidige werking sterke punten

 • Waar halen we nu ons voordeel - mogelijkheid om volledig digitaal te werken - tijdswinst - alles is terug te vinden op 1 plaats met uitgebreide zoekfunctie - werken met modeldossiers - zicht op volledige keten van beslissingen - heel open en toegankelijk - sturend

22. Toekomst ? inhoudelijke aanpassingen

 • Verruimen:
  • Verder uitwerken communicatie
   • Adviezen van diverse raden en organisaties
  • Beslissingen van perifere organisatie: gemeentebedrijven, politiezone, kerkfabrieken,
 • Aanpassing van verschillende features: bv adviesvraag

23. Toekomst ? Technische aanpassingen

 • Evolutie technologie
 • Migratie naar .NET
 • Cloudservice
  • Schaalbaarheid
  • Kostprijs

24. Toekomst ? samenwerking

 • Heel generiek opgebouwd en vlot transponeerbaar naar andere steden, gemeenten of organisaties
 • Is er interesse om mee te stappen in dit verhaal ?
  • Mee functionaliteiten bepalen
  • kostendelen

25.