Smart Cities - e-Decision

  • Published on
    21-Jan-2015

  • View
    1.163

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kortrijk beschikt met E-decision over een performant systeem voor beleidsvoorbereiding en notulering. De stad Kortrijk wenst de software verder te laten groeien en zoekt hiervoor samenwerking met andere steden en gemeenten.

Transcript

<ul><li> 1. Petra Verhenne, Geert Hillaert, Hans Verscheure Stad Kortrijk SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER E-decision Beleidsvoorbereiding en notulering</li></ul> <p> 2. Inhoud </p> <ul><li>Achtergrond </li></ul> <ul><li>Huidige werking </li></ul> <ul><li>Toekomst </li></ul> <p> 3. Achtergrond enkele kencijfers in Kortrijk </p> <ul><li>1 000 personeelsleden, 12 directies </li></ul> <ul><li>250 personen betrokken bij beslissingen </li></ul> <ul><li>7000 nieuwe beslissingsdossiers per jaar </li></ul> <ul><li>Archief van 50 000 dossiers</li></ul> <ul><li>9 CBS leden en secretaris </li></ul> <ul><li>41 GR - leden </li></ul> <ul><li>50 CBS zittingen (80-100 agendapunten) per jaar </li></ul> <ul><li>12 GR zittingen (40-50 agendapunten) per jaar </li></ul> <p> 4. Achtergrond Software e-decision </p> <ul><li>In gebruik genomen januari 2008 </li></ul> <ul><li>Op maat ontwikkeld </li></ul> <ul><li>webtoepassing op intranet stad Kortrijk </li></ul> <ul><li>Toegankelijk van buitenaf d.m.v. eID </li></ul> <p> 5. Achtergrond Doelstellingen </p> <ul><li>Besluitvormingsproces optimaliseren verbeteren </li></ul> <ul><li>Besluitvorming = communicatieproces </li></ul> <ul><li>Einddoel is om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren door de communicatie te structureren en te stroomlijnen </li></ul> <ul><li>Informatie toegankelijker maken </li></ul> <ul><li><ul><li>Consulteren </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Efficinter opslaan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Leesbaarheid verhogen </li></ul></li></ul> <p> 6. Achtergrond Enkele principes </p> <ul><li>Dossier opstellen voor wie finale beslissing neemt </li></ul> <ul><li>Volledig digitaal dossier in systeem opbouwen </li></ul> <ul><li>En beschrijvend gedeelte in actieve schrijfstijl </li></ul> <ul><li>Gerichte communicatie: consult inform </li></ul> <ul><li>Werkafspraken</li></ul> <ul><li>Verantwoordelijkheid van dossierbehandelaar </li></ul> <p> 7. Achtergrond Proces Dossierbeheer Cyclus1 beleidsvoorbereiding E-decision Cyclus 2 beleidsbeslissing Cyclus 3 beleidsuitvoering Opvolging en communicatie 4. Beleidsevaluatie en bijsturing 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Huidige werking sterke punten </p> <ul><li>Waar halen we nu ons voordeel - mogelijkheid om volledig digitaal te werken - tijdswinst - alles is terug te vinden op 1 plaats met uitgebreide zoekfunctie - werken met modeldossiers - zicht op volledige keten van beslissingen - heel open en toegankelijk - sturend </li></ul> <p> 22. Toekomst ? inhoudelijke aanpassingen </p> <ul><li>Verruimen:</li></ul> <ul><li><ul><li>Verder uitwerken communicatie </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Adviezen van diverse raden en organisaties </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Beslissingen van perifere organisatie: gemeentebedrijven, politiezone, kerkfabrieken, </li></ul></li></ul> <ul><li>Aanpassing van verschillende features: bv adviesvraag </li></ul> <p> 23. Toekomst ? Technische aanpassingen </p> <ul><li>Evolutie technologie </li></ul> <ul><li>Migratie naar .NET </li></ul> <ul><li>Cloudservice </li></ul> <ul><li><ul><li>Schaalbaarheid </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kostprijs </li></ul></li></ul> <p> 24. Toekomst ? samenwerking </p> <ul><li>Heel generiek opgebouwd en vlot transponeerbaar naar andere steden, gemeenten of organisaties </li></ul> <ul><li>Is er interesse om mee te stappen in dit verhaal ? </li></ul> <ul><li><ul><li>Mee functionaliteiten bepalen </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kostendelen </li></ul></li></ul> <p> 25. </p>