Time Management Skills Updated

  • Published on
    17-Jul-2015

  • View
    618

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>K nngQun l Thi gianTs. Phan Quc VitNguyn Huy Hong</p><p>CLB Tm Vit, 13.04.2003</p></li><li><p>Thi gian l Vng.Thi gian l cuc sng.</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Hin trng qun l thi gianThi gian lm vicThi gian cho gia nhThi gian biu</p></li><li><p>Cch lng ph thi gian1. Lm vic khng c k hoch2. Cc mc ch khng r rng3. t qu nhiu mc tiu4. Gim st qu cht ch5. Lo lng thi qu</p></li><li><p>Cch lng ph thi gian6. C qu nhiu giao tip x hi7. Theo ch ngha hon ho8. Tr hon cng vic9. Vng vo10. Sa sai</p></li><li><p>Cch lng ph thi gian11. C qu nhiu cng vic giy t12. Mt thi gian ch i13. D cc cuc hp v b14. Ngh sm15. Tc gin</p></li><li><p>Ma trn qun l thi gianIIIIIIIVKhn cpKhng khn cpKhngquantrngQuantrng</p></li><li><p>Mc u tinIIIIIIIVKhn cpKhng khn cpKhngquantrngQuantrngLm ngayGiao cho ngi khcCh lm nu c thi gianLm sau, nhng kin quyt</p></li><li><p>S dng thi gian hiu quKhung thi gian Thi gian v khng gian l tng iPht tri qua l mt iNhng iu khng ai lm thay ta</p></li><li><p>Kinh doanh thnh cng l bit dng tin ca ngi khc. Ngi thnh t l ngi bit giao quyn cho ngi khc.</p></li><li><p>S dng thi gian hiu qut chun cho mi vicChun b cho cc cuc hpBo v thi gian</p></li><li><p>Bt k mt ngi giu no cng ci xung nht ng tin ri. Ti sao ta thi gian d dng tri qua?</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Ta c ng tnh vi nhng ngi mc v ca ta khng?</p></li><li><p>Nhng k nh cp thi gianNhn bitNhng li ni diNhng ci byCch i ph</p></li><li><p>Nhn bit k nh cp thi gianCch nhn bitC th l:ng nghipKhch hngThnh vin gia nhBn b...</p></li><li><p>Khng ai mun chu mt mt mt mnh, h lun ko ngi khc cng lng ph thi gian.</p></li><li><p>Nhng li ni diXin li, ti n mun.Ti khng bao gi n mun, hm nay...Ti ang nh n ch anh...Ti s gi li cho bn ngay.Ti hy vng khng n mun.</p></li><li><p>Nhng li ni diTi c th n mun mt phtTi ngh nhiu v iu Ti bn kinh khngC tin tiTi s khng ko di u</p></li><li><p>Nhng ci byKhng bao gi hon thnh cng vic ng lc ngi khc iKhng dnh thi gian cho cng vic trong lchKhuyn nh khng c tc dngYu cu gii thch</p></li><li><p>Tin, nhng kim tra tin hn.Ti cha bao gi tin ti c.</p></li><li><p>Cch i phHiu bit ng cng bao gi chu thuang k vng nhng iu v lHy ng ca li</p></li><li><p>Bn n hay khng th my bay vn ct cnh</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Khn ngoan chng l tht th.</p></li><li><p>Ngh thut t chiTi sao phi ni khngCc loi khngKhi no ni khngCc cch ni khng</p></li><li><p>Ti sao phi ni khngKhng th ni c mi lcThay v lc khcKhng ni khng v:Khng suy ngh kKhng mun lm pht lng ngi khc</p></li><li><p>Bnh s!</p></li><li><p>Cc loi khngKhng cho nhng cu hi thc tKhng khi ngi hi ngh n cu tr li Khng theo phn ng ca ngi tr liKhng t chi mt yu cu</p></li><li><p>Khng lm cng c khng lm.</p></li><li><p>Khi no ni khngKhng c kh nng v t cch lm vic Khng c thi gian cho vic Khng mun lm vic Khng li hu qu xu?</p></li><li><p>Tht th l cha x l.</p></li><li><p>Cch ni khngXin li, ti khng th lm th ngay by giChu thua vn Cm n tin ti, nhng ti khng th gipNgi khc c th gip bn nhiu hn tiC th sau ny</p></li><li><p>Ni gn, ni xa,chng qua ni tht.</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Khng lp k hoch llp k hoch cho tht bi.</p></li><li><p>Lp thi gian biuThc trng lp thi gian biuThi gian biu hay bng k u vicBa loi thi gian biuK nng lp thi gian biu</p></li><li><p>Bng k u vicBng k u vic:Khng cu trcKhng gii hn thi gianKhng c th t u tinKhng chi tit</p></li><li><p>Thi gian biuThi gian biu:Cu trc theo thi gianThi gian hon thnhTh t u tinChi tit, c th</p></li><li><p>Ba loi thi gian biuLc quan tuQu t thi gian thc hin cng vicBi quanQu nhiu thi gian dnh cho mt vicThc tDnh va thi gian cho vic c th</p></li><li><p>Thi gian biu thc tn nh thi gian cho cc hot ng thng thngHnh dung ra cc chi titKt hp cc hot ngt hn ch thi gianLp lch mi vicLp lch cho vic t xut</p></li><li><p>K nng lp thi gian biuGi quan trng nhtCt bt i mt vicThm mt gi bui sngng vt ln vi ch conCh chp nhn nhng tin ngnKhng kim tra kp</p></li><li><p>Lc thiu tin ta tiu pha rt chi ly. Nu ta s dng thi gian nh tiu tin chc khng bao gi ta ngho.</p></li><li><p>K nng lp thi gian biuSp xp th t u tinLm cho quyn lch quan trng nh ng hHoch nh ngy th t trc ngy th baTun th lch</p></li><li><p>Thnh cng ln vi bc nhhn lthnh cng nh vi bc ln.</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Vic g cng gp th hiu qu thp</p><p>Vic g cng vi th mt ht c hi</p></li><li><p>K hoch di hnNhng kt qu m ta munKhung thi gian cho k hoch di hnNhng nhim v c thHnh dung ta t c k hoch</p></li><li><p>K hoch di hnCh ra mc tiu v chin lc thc hinPhn loi mc tiu theo thi hn</p><p>Loi mc tiuThi hnTm nhn (Vision)V hnS mnh (Mission)10 nmMc ch (Goal)Vi nmMc tiu (Objective)NmCh tiu (Target)Thng/ QuCng tc (Task)Ngy/ Tun</p></li><li><p>Lp k hoch v thi gian biuVit cc mc tiu di hn ln lch bn trc mtVit mc tiu di hn ln s tay hng ngyB sung danh sch nhim v t mc tiuThm vo cc nhim v c th, chi titLp gii hn thi gian cho tng nhim vSn sng thch ng vi thay i trong qu trnh</p></li><li><p>Qun l thi gianGi tr ca thi gianK nh cp thi gianNgh thut t chiLp thi gian biuLp k hoch di hn</p></li><li><p>Ai cng c cng mt ti sn:1440 pht/ngyCch s dng ti sn lm nn s khc bit gia ngi giu v k ngho, ngi thnh cng v k tht bi.</p></li></ul>