Trudo jaarverslag 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trudo – Jaarverslag 2011 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Text of Trudo jaarverslag 2011

  • 1.Trudo Jaarverslag 2011Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening1

2. Algemene gegevensPlaats van vestiging: Torenallee 345617 BD EindhovenPostadres:Postbus 3605600 AJ EindhovenTelefoonnummer: 040 235 98 88Faxnummer:040 246 41 03Internet: www.trudo.nlE-mail: trudo@trudo.nlAkte van oprichting:13 juni 1916Toelating:bij Koninklijk Besluit nummer 24 d.d. 5 maart 1917Statuten: laatste wijziging d.d. 24 november 2010Werkgebied: regio EindhovenKamer van Koophandel: ingeschreven in het handelsregister onder nr. H 17024183 bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Eindhoven. ingeschreven in het stichtingenregister onder nr. S 93218.NRV nummer: 27892 3. InhoudsopgaveVOORWOORD........................................................................................................................................5DEEL I.SUPPORTING PEOPLE, ONZE NIEUWE VISIE..........................................................7DEEL II. DE ZEVEN KERNACTIVITEITEN.................................................................................11 1.VERHUUR, BEHEER EN LEEFBAARHEID ..........................................................................................111.1Verhuur..............................................................................................................................111.2Beheer ...............................................................................................................................161.3Leefbaarheid......................................................................................................................22 2.EEN NIEUW PERSPECTIEF VOOR BIJZONDERE KLANTEN .................................................................252.1Het huisvesten van Bijzondere Klanten.............................................................................252.2Het Stedelijk Kompas ........................................................................................................292.3Organiseren van woonondersteuning................................................................................302.4Werk- en dagbesteding .....................................................................................................31 3.FOCUS OP VERKOOP ...................................................................................................................333.1Slimmer Kopen ...............................................................................................................333.2Slimmer Financieren .......................................................................................................383.3Kooprecht ..........................................................................................................................38 4.STEDELIJKE VERNIEUWING ..........................................................................................................414.1Kruidenbuurt ......................................................................................................................414.2Lakerlopen.........................................................................................................................424.3Bennekel............................................................................................................................434.4Woensel-West ...................................................................................................................444.5Doornakkers ......................................................................................................................454.6Genderdal..........................................................................................................................454.7Woningen met stichtingskosten boven 200.000 .............................................................464.8Activiteiten 2011 in het kader van Krachtwijken ................................................................46 5.UITBREIDING ..............................................................................................................................495.1Woningen opgeleverd in 2011...........................................................................................495.2Woningen met stichtingskosten boven 200.000 .............................................................505.3In aanbouw in 2011 ...........................................................................................................505.4In ontwikkeling in 2011 ......................................................................................................51 6.BIJZONDERE PROJECTEN ............................................................................................................536.1Ontwikkelingen Strijp-S .....................................................................................................536.2Projecten van stedelijk belang...........................................................................................556.3Verhuurcijfers van Bijzondere Projecten ...........................................................................55 7.FOCUS OP EMANCIPATIE ..............................................................................................................577.1Initiatieven op buurtniveau.................................................................................................587.2Stedelijke initiatieven .........................................................................................................60DEEL III.DE ORGANISATIE........................................................................................................63 1.DE TOEGELATEN INSTELLING .......................................................................................................631.1Organisatiestructuur ..........................................................................................................631.2Personeel ..........................................................................................................................641.3Ondernemingsraad............................................................................................................661.4Informatietechnologie (ICT) ...............................................................................................661.5De klachtencommissie.......................................................................................................671.6Maatschappelijke ondersteuning .......................................................................................671.7Betrokkenheid belanghouders...........................................................................................67 2.VERBINDINGEN ...........................................................................................................................712.1Organisatiestructuur ..........................................................................................................712.2Trudo Holding BV ..............................................................................................................72 3.SOLIDE.......................................................................................................................................793.1Realisatie versus prognose ...............................................................................................793.2Financile continuteit........................................................................................................823 4. DEEL IV.TRANSPARANTIE IN BESTUUR EN TOEZICHT........................................................871.GOVERNANCECODE ....................................................................................................................87 1.1Integriteitcode ....................................................................................................................882.HET BESTUUR .............................................................................................................................89 2.1Personalia..........................................................................................................................89 2.2Taken, bevoegdheden en werkwijze .................................................................................89 2.3Verantwoording beloning...................................................................................................913.DE RAAD VAN COMMISSARISSEN .................................................................................................93 3.1Personalia..........................................................................................................................93 3.2Taken, bevoegdheden en werkwijze .................................................................................94 3.3Inhoudelijk toezicht ............................................................................................................96 3.4Verantwoording beloning.................................................................................................100DEEL V. JAARREKENING 2011...............................................................................................1031.GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ..........................................................................................1042.GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 2011 .............................................................1063.GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2011 .......................................................................1074.TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 ...............................108 4.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling ..........110 4.2 Balanswaardering: Activa ................................................................................................112 4.3 Balanswaardering: Passiva .............................................................................................115 4.4 Toelichting op de geconsolideerde balans: Activa .....................................