Winn Programmering 2010

 • Published on
  27-May-2015

 • View
  736

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

het programma van WINN voor 2010

Transcript

 • 1. Inspireren, uitdagen en doen WINNInnovatieprogramma voor Wateruitdagingen PROGRAMMA 2010 18 mrt 2010

2. Drijfveren en speerpunten

 • Drijfveren voor innovatie bij RWS
  • Klimaatverandering
   • Zeespiegelstijging, extremer droog/nat
  • Maatschappelijke vraag
   • Functiecombinaties, gebiedsgericht werken, samenwerken, duurzaam, publieksgericht
  • Rijkswaterstaat
   • Efficiency, kosteneffectiviteit en kwaliteit
 • Speerpunten
  • Deltaprogramma
  • BPRW
  • HWBP (en RvdR)
  • Watermanagementcentrum
  • Duurzaam(&veilig)

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 3. 2007-2010 veranderde focus

 • 2007
  • vooral grootse concepten, verdere toekomst (pre-Veerman), demonstreren en initiren als nadruk
 • 2008
  • Samenwerking met Deltares (80%)
  • Meer aandacht voor implementatie deelprogramma doorwerking zoekt naar belemmeringen voor implementatie
 • 2009
  • Opdracht aan alle projectleiders aan implementatie (veel) aandacht te besteden
  • Zomer: beindigen doorwerking, implementatie ingebed in nieuwe structuur
  • Projecten gedefinieerd met specifieke zoektocht en daarmee wordt WINN
   • 1/3 verkennen,
   • 1/3 experimenteren en
   • 1/3 implementeren

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 4. Projecten 2010 18 mrt 2010 WINN - WaterinnovatieEnergie uit water Van tests naar businesscases, implementatie Rick Hoeksema & Marcel Bruggers Levende waterbouw Implementatie van natuurlijkbouwen en natuur als bouwmateriaal Theo Vulink & Mindert de Vries Cradle-to-cradle Leer- en demoprojecten om maximaal duurzaam te introduceren Mattijs Erberveld & Mieke Ketelaars Waterkeringen Implementatie van nieuwe dijkversterkingstechnieken en monitoring Ruud Termaat & Ellen Tromp &Jan Dirk van Duijvenbode Mr met Water Kansen voor RWS in gebiedsontwikkeling, functiecombinaties Ireen Rling & Rosalie Franssen Watermanagement vd toekomst Bedienconcepten, technieken /hardware, het bedienen/ de software Henk Looijen & Ronald Roosjen Droogte op zoek naar alternatieven, o.a. in landbouw en ruimtegebruik Roel Doef & Remco van Ek Communicatie & Leren Simone vd Velde, Maya Sle, Margriet Roukema, Sonja Karstens Programmamanagement Marco Hofman, Lucas Janssen,Jetske Poland, Marianne Mulder 5. Duurzaamheid / C2C

 • Doel:
 • Voorbeelden en eerste voorzichtige stapjes om t.z.t. het werkproces van RWS volgens het C2C-principe te laten verlopen. C2C is gericht op het verhogen van kwaliteit wat mogelijk wordt door innovatie. De principes die daarbij gelden zijn het sluiten van de biologische en technische-kringlopen, gebruik te maken van vernieuwbare energie en het nastreven van diversiteit.
 • 2010: Organiseer (kleine) leer- en demo-projecten, waarmee het principe van C2C in de praktijk wordt getoond
 • Deelprojecten / producten:
  • Organiseren pilots i.s.m. WnT en DI (Sluis Eefde, Toemaak, B&O zeeland, IJmuiden, RvdR, onderhoud Stalen bruggen, nieuwbouw DVS)
  • Realiseren tools (gericht op IPM-rolhouders, praktijkgebruik begrippen, opschaling resultaten pilots)
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 6. Energie uit water

 • Doel:
 • Technieken en bijbehorende organisatie en randvoorwaarden om energie te kunnen winnen uit het watersysteem.
 • Nieuwe systemen kunnen getest worden, randvoorwaarden als regelgeving, subsidieregelingen en communicatie moeten verzorgd worden.
 • 2010 - Van systeemdemos naar systeemtests en businesscases
 • Deelprojecten / producten:
  • Blue Energy (een stap verder brengen)
  • Gemaal IJmuiden (energieleverend maken)
  • Energie uit rivieren (dichter bij implementatie brengen mbv business cases)
  • Innovaties en pilots (Tocardo, Waverotor, WPI) ondersteunen / business cases
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 7. Waterkeringen

 • Doel:
  • Nieuweconceptenvan waterkeren en inpassing van keringen (Klimaatdijk)
  • Techniekenom inpassingsvraagstukken NU op te lossen (Inside)
  • Optimaliseren vanmonitoring en inspectie(Digidijk+)
 • 2010: Implementeer dijkversterkingstechnieken en monitoring-systemen, distribueer ideen Klimaatdijk, ondersteun de Deltacommissaris
 • Deelprojecten / producten:
  • Afronding en evaluatie Inside-projecten Rivierenland
  • Opzetten nieuwe onderwerpen (kwel, slappe bodems) i.s.m. Deltacommissaris
  • Van Digidijk naar verbetering monitoring/inspectie
  • Klimaatdijk wordt Deltadijk
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 8. Levende waterbouw

 • Doel:
 • natuurontwikkeling en harde waterbouwkundige objecten beter combineren middels rijke dijken en de natuur als bouwer (biobouwers of eco-engineering of building with nature)
 • 2010 - implementatie van het ontwikkelde gedachtegoed
 • Deelprojecten / producten:
  • Afronden, monitoren, evalueren lopende pilots (o.a. golfremmende groene dijk bij Fort Steurgat, pier IJmuiden, 2 eMaasvlakte, Haven Rotterdam, Zeeuwse dijken, rietmoeras NMIJ)
  • Implementatie concepten in uitvoering (RWS) en beleid (DGW)
  • Nieuwe pilots initiren i.s.m. RD
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 9. Mr met water

 • Zoektocht:
  • Manieren om de doelstellingen van het NWP, aandacht voorwater, functiecombinatiesen samenwerking in gebiedsontwikkeling, waar te maken.
  • Specifiek: hoe organiseert RWSrecreatiemee?
  • Istijdelijk bestemmeneen optie naar de toekomst?
 • 2010: organiseer experimenten
 • Deelprojecten / producten:
  • Organiseren pilots met Tijdelijk Bestemmen
  • Organiseren pilots maatschappelijke meerwaarde functiecombinaties
  • Afronden Maas als recreatierivier
  • PNM 2.0
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie30 september 2009 10. Watermanagement van de toekomst

 • Zoektocht:
  • Bedienconcepten (TUD-integrale delta)
  • Technieken (zoet-zout-scheiding, kribben, zouttrap, kier)
  • Bedienen (informatievoorziening, WMC van de toekomst)
 • 2010: opzetten activiteiten en samenwerking, laaghangend fruit
 • Deelprojecten / producten:
  • Uitwerken concept integrale delta
  • Serious gaming, publieksfunctie WMCN, publieksparticipatie
  • Kribben van de toekomst
  • Zoutlek Volkerak, zouttong nieuwe waterweg
  • Bediencentrale van de toekomst (pm)
  • EcoBeach
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie30 september 2009 11. Droogte

 • Doel: alternatieve benaderingen voor het oplossen van toekomstig watertekort (achteroevers, zilte landbouw, waterberging op nieuwe locaties)
 • 2010: omzetten slimme alternatieven voor het oplossen van het waterverdelings-vraagstuk naar demos en pilots
 • Deelprojecten / producten:
  • Achteroever
  • Waterhouderij (met Innovatienetwerk)
  • Alternatieven droogte-aanpak
  • Cordinatie, community, communicatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie30 september 2009 12. Innovatie Test Centrum ITC

 • Kopie van ITC van DVS
 • Aanpassingen:
  • Collegiale adviesgroep uit (m.n.) RDen agendeert en kiest
  • Zware nadruk op bruikbaarheid en implementatie

18 mrt 2010 WINN - Waterinnovatie 13. Over