Booking report 22_2014

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 03.06.2014 Raporttygodniowy 22/2014 h*p://www.pzot.pl h*p://www.lece.pl h*p://www.merlinx.pl rdem danych jest system rezerwacyjny MerlinX. Dane zawarte w raporcie bazuj na rezerwacjach dokonanychprzez2853agentw.Liczbaagentwspadao4,8%wstosunkudoubiegegoroku.

2. 03.06.2014 Statystykawyjazdw(klienci)wedugmiesicyw2014r. wporwnaniudoliczbyklientwwyjedajcychw2013r. Wzrosaliczbaklientwwyjedajcychwmaju.Przybyoa23.1%turystwwstosunkudomaja2013r. JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 2014 2013 17,6% 30,1% 12,2% 16,8% 23,1% 3. 03.06.2014 Ostatnitydzie22/2014,wyjazdydo31.10.2014 wporwnaniuztygodniem22w2013r. Ostatnitydziesprzedaywmajuokazasiwyjtkowoudany.Ponad36%wicejklientwzarezerwowaoimprezy. 36,6% 36,4% 35,0% 35,5% 36,0% 36,5% 37,0% Rezerwacje Klienci 4. 03.06.2014 Ostatnitydzie22/2014,wyjazdydo31.10.2014 wporwnaniuztygodniem22w2013r. Udziaimprezlotniczychwsprzedaybiurpodrywynis91.3%,zewzrostemliczbyklientwo+41,7% 26,8% 41,7% -25,9%-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% bus + hotel samolotem dojazd wasny bus + hotel 5,0% samolotem 91,3% dojazd wasny 3,7% 5. 03.06.2014 Listaprzebojw22-gotygodnia2014r. 2 1 3 Blisko30%klientwwybraoGrecj.Turcjautrzymaa2miejscewrankinguzprzewag+1%nadEgiptem. Lp. Kierunek Cena/rez Cena/osoba 1 Antalya 6 890 2 533 2 Hurgada 4 951 1 983 3 Heraklion 5 899 2 372 4 Rhodos 6 397 2 455 5 Sharm El Sheikh 4 829 1 986 6 Kos 7 037 2 547 7 Bodrum 5 975 2 348 8 Zakynthos 5 736 2 352 9 Chania 6 598 2 658 10 Korfu 6 057 2 362 11 Burgas 4 580 1 834 12 Fuerteventura 6 697 2 840 13 Varna 4 016 1 821 14 Dalaman 5 161 2 196 15 Monastir 4 793 1 944 16 Majorka 6 043 2 477 17 Marsa Alam 4 921 2 058 18 Enfidha 4 378 1 834 19 Teneryfa 6 478 2 798 20 Izmir 5 949 2 269 Lp. Kraj Cena/rez. Cena/osoba Udzia% Udziawsprzedaytygodnia 1 Grecja 6 101 2 435 29,4% 2 Turcja 6 251 2 397 15,6% 3 Egipt 4 932 2 011 14,6% 4 Hiszpania 6 347 2 736 10,0% 5 Tunezja 4 629 1 910 5,3% 6 Bugaria 3 918 1 732 4,9% 7 Wochy 5 005 2 382 2,7% 8 Chorwacja 3 930 1 675 1,4% 9 Portugalia 7 731 3 326 1,3% 10 Cypr 6 325 2 770 1,1% 6. 03.06.2014 redniacenaimprezywrokuturystycznym2013/14 Wykresobrazujezmianredniejcenyimprezyzaosobwrezerwacjachzaoonychwostatnichtygodniach, naprzykadzieimprezturystycznych:Antalya,Heraklion,HurgadaiTeneryfa. 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 tydz 15 tydz 16 tydz 17 tydz 18 tydz 19 tydz 20 tydz 21 tydz 22 Antalya Heraklion Hurgada Teneryfa 7. 03.06.2014 redniacenarezerwacjiicenazaosobw22.tygodniu 6 101 6 251 4 932 6 347 4 629 3 918 5 005 3 930 7 731 6 325 2 435 2 397 2 011 2 736 1 910 1 732 2 382 1 675 3 326 2 770 Grecja Turcja Egipt Hiszpania Tunezja Bugaria Wochy Chorwacja Portugalia Cypr Cena/rez. Cena/osoba 8. 03.06.2014 Ostatnie4tygodniesprzedayofertysezonu2013/14-klienci wporwnaniuz4-maanalogicznymitygodniamiw2012/13r. Przezcaymajutrzymywaasiznakomitadynamikasprzedaywbiurachpodry. 29,1% 30,6% 18,7% 36,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 19 20 21 22 9. 03.06.2014 Trendostatnich4-echtygodniwsprzeday wporwnaniuz4-maanalogicznymitygodniamiw2012/13r. Najwikszpopularnocicieszyysiimprezylotnicze+33.9%.Imprezyzdojazdemwasnymstraciy16.7% uczestnikw. 33,9% 5,6% -16,7% 28,6% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Samolotem Bus + hotel Dojazd wasny Razem Klienci+/- 10. 03.06.2014 Tygodniowasprzedanatlepoprzedniegorokuturystycznego 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 RezerwacjewyjazdwT13/14-T12/13 2013/14 2012/13 11. 03.06.2014 SkumulowanasprzedaLata2014 wporwnaniuzesprzedaLata2013wanalogicznymokresierokuubiegego. StansprzedaysezonuLatabezzmian,zdynamikwzrostuliczbyklientwznaczcopowyej+30%. 39,3% 4,7% -11,8% 31,9% Samolotem Bus+hotel Dojazd wasny Razem Klienci Lato +/- Samolotem 87,8% Bus+hotel 5,6% Dojazd wasny 6,6% Udzia w % 12. 03.06.2014 Skumulowanasprzedawyjazdw01.11.1331.10.14 wporwnaniuzesprzedacaegosezonu2012/13wanalogicznymokresie. Nieznacznejpoprawieulegabiecaprognozawynikurokuturystycznego,sigajc+29.6% Samolotem 85,5% Bus+hotel 5,1% Dojazd wasny 9,3% Udzia w rynku 11,3% -6,4% 36,7% 29,6% Bus+hotel Dojazd wasny Samolotem Razem Klienci +/- 13. 03.06.2014 Najpopularniejszekrajeikierunkisezonu2013/14 TurcjawalczymozolniezEgiptemodrugiemiejscewrankingunajpopularniejszychkrajw.Rnicawynosi0.3% Lp. Kraj % 2013 Udzia % 1 Grecja 48,4% 20,9% 2 Egipt 7,4% 14,7% 3 Turcja 28,2% 14,4% 4 Hiszpania 18,2% 11,5% 5 Tunezja 69,0% 4,2% 6 Wochy -14,9% 3,7% 7 Bugaria -12,7% 3,5% 8 Maroko 127,0% 2,0% 9 Portugalia 19,3% 1,6% 10 Chorwacja -30,0% 1,5% 11 Cypr 7,3% 1,3% 12 Francja -1,1% 0,9% 13 Austria -60,7% 0,7% 14 Kenia 1,5% 0,6% 15 Dominikana 6,0% 0,5% 16 Wyspy Zielonego Przyldka -6,6% 0,4% 17 Izrael 68,7% 0,4% 18 Sri Lanka ++ 0,3% 19 Albania 132,1% 0,3% 20 Wenezuela ++ 0,3% Lp. Kierunek % 2013 1 Antalya 38,0% 2 Hurgada 0,1% 3 Sharm El Sheikh 9,1% 4 Heraklion 59,5% 5 Rhodos 63,6% 6 Korfu 74,6% 7 Bodrum 54,7% 8 Fuerteventura 31,1% 9 Teneryfa 31,1% 10 Zakynthos 54,3% 11 Burgas 39,7% 12 Kos 54,6% 13 Marsa Alam 42,5% 14 Agadir 147,8% 15 Chania 26,6% 16 Monastir 50,0% 17 Dalaman 44,0% 18 Lanzarote 61,1% 19 Enfidha 107,7% 20 Taba -3,6% 14. 03.06.2014 SzczegoweraportydostpnesdlaczonkwPZOT Pytaniadotyczcedanychrynkowychproszkierowadopzot@pzot.pl