Gudrun Sanaker Lohne og Anne Dorte Carlson - Trysilkonferansen 2012

  • CategoryTravel

  • View450

Report
  • 1. Trysil- opplevelsen du lengter tilbake til Drømme-Trysil!
2. Prosess for å utarbeide reiselivsstrategien• DT styret• Strategigruppe– deltakere fra DT-styret– Trysilfjell Utmarkslag ved daglig leder ogstyreleder– Trysil kommune ved ordfører, rådmann ognæringssjef• Medlemsmøte og høring blant 180 eiereTakk for alle innspill! 3. Vårt felles fokus• Samarbeid - alle tjener på at Trysil lykkes• Kvalitet - det vi gjør, gjør vi skikkelig• Service – vi gir våre gjester unike opplevelser• Utvikling - vi fornyer oss og kan alltid bli bedre• Bærekraft - vi tar ansvar for fremtiden 4. Overordnede mål 2020Innen 2020 skal Trysil som Norges ledendereiselivs- og hyttedestinasjon– ha 1 000 000 kommersielle gjestedøgn i 2020hvor nov-apr løftes til 800 000 (fra 552 000) og mai-okt løftes til 200 000 (fra 70 000)– være den største hyttebygger-kommunen i Norge,tuftet på kvalitet, lokal verdiskaping og bærekraftig materialbruk.– snu den negative befolkningsutviklingenog øke innbyggertallet fra 6700. 5. Tilgjengelighet og infrastruktur• Sälen Trysil Idre Airport• Konkurransedyktig ogmiljøvennlig transport• Utbedret Trysilveg• Gode trafikkløsninger• Gratis trådløs nettilgangHovedansvar: Trysil kommune 6. VinteropplevelserVidereutvikle Trysils posisjon somNorges største skisted – Skiopplevelsen – Gjestekommunikasjonen – Ski inn/ut – Familieprofilen – Snøgaranti – Serveringssteder – LangrennstilbudetHovedansvar: Skistar 7. Aktive konferanserEtablere Trysil som denledende konferanse-destinasjon på fjellet – salg av aktive konferanser – utvikle flere opplevelser i naturens fornøyelsesparkHovedansvar: Resorthotellene 8. IdrettsopplevelserVi skal etablere Trysil som Norges ledende idretts- destinasjon på fjellet – alpint, langrenn og skiskyting – elite, aktive utøvere og mosjonister – tur-, langrenns- og sykkelnettet og andre treningsfasiliteterHovedansvar: Trysilfjell Utmarkslag,Trysilguidene, Sjumilskogen,Trysilfjellet Golf 9. HyttekommunenTrysil skal være den største hytte-byggerkommunen i Norge – Kvalitet, god planlegging, miljøhensyn – Større ringvirkninger – Aktiv næringspolitikk – Dialog og lojalitetsbyggende tiltakHovedansvar: Trysil kommune,grunneiere og Destinasjon Trysil 10. Arrangementer og aktiviteterVi skal utvikle eksisterende og nye arrangementer og aktiviteter gjennom hele året. – naturens fornøyelsespark – Trysilrittet og Trysilrypa – turer på sykkel og til fots – nasjonalpark – et jakt- og fiskeeldoradoHovedansvar: Destinasjon TrysilJakt og fiske med Trysil Utmarkstjenester,TFJF, Elvelaget og Call of the Wild 11. Markedsføring, salg og informasjonVi skal styrke kjennskapen og kunnskapen om merkevaren Trysil – helhetlig kommunikasjonsstrategi – PR-strategi – Salgspakker – InformasjonsteknologiHovedansvar: Markedsrådet 12. Service- og handelstilbudService- og handelstilbudet er en viktig del avopplevelsen. – Variert tilbud – Åpningstider – Sterkere samhandling mellom områdeneHovedansvar: Områdegruppene og Destinasjon Trysil 13. Vertskap og kompetanseVi skal utdanne og utvikle ansatte, innbyggere ogandre til å bli ambassadører for Trysil. – Leder-, fag- og språkkompetanse – Vertskap i verdensklasse – Stolte medarbeidere med lokalkunnskap – Trysilakademiet Hovedansvar:Destinasjon Trysil ogTrysil kommune 14. Fellesoppgaver – Utvikle fellesoppgaver, koordinere eierskap og finne finansieringsløsninger. – Forbedre skilting, forskjønning, sykkel- og turstier etc. – Sertifisere og utvikle Trysil som bærekraftig destinasjon Hovedansvar:Trysil kommune ogDestinasjon Trysil 15. Trysil- opplevelsen du lengter tilbake til 16. Kort status fra Destinasjon Trysil 17. Markedsaktiviteter• Naturens fornøyelsespark,familieaktiviteter, vandring,Topp 10, fiske, golf• Nett, PR, magasiner,Innovasjon Norge• RadioNorge programsponsorog premier i Sportssøndag isommer 18. Idrettsopplevelser• Trysilrittet 75 km:510 (145)Trysilrittet 5 ritt:585 (158)• Trysilrypa:1114 (952) 19. Aktive konferanser• Visningsturer- Mars- September- Afterski i Oslo, oktober• Salgsmateriell• Voucher til tidligerekonferansegjester 20. Internmarkedsføring• Trysil Magasin• Hva skjer - Trykt guide - www.trysil.no - facebook - Nyhetsbrev - dialog - Trysil-Posten - Turistinformasjon 21. Utviklingsprosjekter • Oppgradering webløsning – I samarbeid med Skistar og destinasjonsselskaper • Dialogløsning – Nyhetsbrevet etablerer seg – Innholdsproduksjon – Rekruttering og flere bedrifter • Fellesgodefinansiering • Bærekraftig reiseliv 22. FjellrundenStolheis -Fjellekspressen 23. Destinasjonssertifisering 24. Kildesortering i reiselivet 25. Miljøfyrtårn
Description
Oppdatering fra Destinasjon Trysil