• 1. Trysil- opplevelsen du lengter tilbake til Drømme-Trysil!
 • 2. Prosess for å utarbeide reiselivsstrategien• DT styret• Strategigruppe– deltakere fra DT-styret– Trysilfjell Utmarkslag ved daglig leder ogstyreleder– Trysil kommune ved ordfører, rådmann ognæringssjef• Medlemsmøte og høring blant 180 eiereTakk for alle innspill!
 • 3. Vårt felles fokus• Samarbeid - alle tjener på at Trysil lykkes• Kvalitet - det vi gjør, gjør vi skikkelig• Service – vi gir våre gjester unike opplevelser• Utvikling - vi fornyer oss og kan alltid bli bedre• Bærekraft - vi tar ansvar for fremtiden
 • 4. Overordnede mål 2020Innen 2020 skal Trysil som Norges ledendereiselivs- og hyttedestinasjon– ha 1 000 000 kommersielle gjestedøgn i 2020hvor nov-apr løftes til 800 000 (fra 552 000) og mai-okt løftes til 200 000 (fra 70 000)– være den største hyttebygger-kommunen i Norge,tuftet på kvalitet, lokal verdiskaping og bærekraftig materialbruk.– snu den negative befolkningsutviklingenog øke innbyggertallet fra 6700.
 • 5. Tilgjengelighet og infrastruktur• Sälen Trysil Idre Airport• Konkurransedyktig ogmiljøvennlig transport• Utbedret Trysilveg• Gode trafikkløsninger• Gratis trådløs nettilgangHovedansvar: Trysil kommune
 • 6. VinteropplevelserVidereutvikle Trysils posisjon somNorges største skisted – Skiopplevelsen – Gjestekommunikasjonen – Ski inn/ut – Familieprofilen – Snøgaranti – Serveringssteder – LangrennstilbudetHovedansvar: Skistar
 • 7. Aktive konferanserEtablere Trysil som denledende konferanse-destinasjon på fjellet – salg av aktive konferanser – utvikle flere opplevelser i naturens fornøyelsesparkHovedansvar: Resorthotellene
 • 8. IdrettsopplevelserVi skal etablere Trysil som Norges ledende idretts- destinasjon på fjellet – alpint, langrenn og skiskyting – elite, aktive utøvere og mosjonister – tur-, langrenns- og sykkelnettet og andre treningsfasiliteterHovedansvar: Trysilfjell Utmarkslag,Trysilguidene, Sjumilskogen,Trysilfjellet Golf
 • 9. HyttekommunenTrysil skal være den største hytte-byggerkommunen i Norge – Kvalitet, god planlegging, miljøhensyn – Større ringvirkninger – Aktiv næringspolitikk – Dialog og lojalitetsbyggende tiltakHovedansvar: Trysil kommune,grunneiere og Destinasjon Trysil
 • 10. Arrangementer og aktiviteterVi skal utvikle eksisterende og nye arrangementer og aktiviteter gjennom hele året. – naturens fornøyelsespark – Trysilrittet og Trysilrypa – turer på sykkel og til fots – nasjonalpark – et jakt- og fiskeeldoradoHovedansvar: Destinasjon TrysilJakt og fiske med Trysil Utmarkstjenester,TFJF, Elvelaget og Call of the Wild
 • 11. Markedsføring, salg og informasjonVi skal styrke kjennskapen og kunnskapen om merkevaren Trysil – helhetlig kommunikasjonsstrategi – PR-strategi – Salgspakker – InformasjonsteknologiHovedansvar: Markedsrådet
 • 12. Service- og handelstilbudService- og handelstilbudet er en viktig del avopplevelsen. – Variert tilbud – Åpningstider – Sterkere samhandling mellom områdeneHovedansvar: Områdegruppene og Destinasjon Trysil
 • 13. Vertskap og kompetanseVi skal utdanne og utvikle ansatte, innbyggere ogandre til å bli ambassadører for Trysil. – Leder-, fag- og språkkompetanse – Vertskap i verdensklasse – Stolte medarbeidere med lokalkunnskap – Trysilakademiet Hovedansvar:Destinasjon Trysil ogTrysil kommune
 • 14. Fellesoppgaver – Utvikle fellesoppgaver, koordinere eierskap og finne finansieringsløsninger. – Forbedre skilting, forskjønning, sykkel- og turstier etc. – Sertifisere og utvikle Trysil som bærekraftig destinasjon Hovedansvar:Trysil kommune ogDestinasjon Trysil
 • 15. Trysil- opplevelsen du lengter tilbake til
 • 16. Kort status fra Destinasjon Trysil
 • 17. Markedsaktiviteter• Naturens fornøyelsespark,familieaktiviteter, vandring,Topp 10, fiske, golf• Nett, PR, magasiner,Innovasjon Norge• RadioNorge programsponsorog premier i Sportssøndag isommer
 • 18. Idrettsopplevelser• Trysilrittet 75 km:510 (145)Trysilrittet 5 ritt:585 (158)• Trysilrypa:1114 (952)
 • 19. Aktive konferanser• Visningsturer- Mars- September- Afterski i Oslo, oktober• Salgsmateriell• Voucher til tidligerekonferansegjester
 • 20. Internmarkedsføring• Trysil Magasin• Hva skjer - Trykt guide - www.trysil.no - facebook - Nyhetsbrev - dialog - Trysil-Posten - Turistinformasjon
 • 21. Utviklingsprosjekter • Oppgradering webløsning – I samarbeid med Skistar og destinasjonsselskaper • Dialogløsning – Nyhetsbrevet etablerer seg – Innholdsproduksjon – Rekruttering og flere bedrifter • Fellesgodefinansiering • Bærekraftig reiseliv
 • 22. FjellrundenStolheis -Fjellekspressen
 • 23. Destinasjonssertifisering
 • 24. Kildesortering i reiselivet
 • 25. Miljøfyrtårn
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Gudrun Sanaker Lohne og Anne Dorte Carlson - Trysilkonferansen 2012

  by destinasjon-trysil

  on

  Report

  Category:

  Travel

  Download: 0

  Comment: 0

  450

  views

  Comments

  Description

  Oppdatering fra Destinasjon Trysil
  Download Gudrun Sanaker Lohne og Anne Dorte Carlson - Trysilkonferansen 2012

  Transcript

  • 1. Trysil- opplevelsen du lengter tilbake til Drømme-Trysil!
 • 2. Prosess for å utarbeide reiselivsstrategien• DT styret• Strategigruppe– deltakere fra DT-styret– Trysilfjell Utmarkslag ved daglig leder ogstyreleder– Trysil kommune ved ordfører, rådmann ognæringssjef• Medlemsmøte og høring blant 180 eiereTakk for alle innspill!
 • 3. Vårt felles fokus• Samarbeid - alle tjener på at Trysil lykkes• Kvalitet - det vi gjør, gjør vi skikkelig• Service – vi gir våre gjester unike opplevelser• Utvikling - vi fornyer oss og kan alltid bli bedre• Bærekraft - vi tar ansvar for fremtiden
 • 4. Overordnede mål 2020Innen 2020 skal Trysil som Norges ledendereiselivs- og hyttedestinasjon– ha 1 000 000 kommersielle gjestedøgn i 2020hvor nov-apr løftes til 800 000 (fra 552 000) og mai-okt løftes til 200 000 (fra 70 000)– være den største hyttebygger-kommunen i Norge,tuftet på kvalitet, lokal verdiskaping og bærekraftig materialbruk.– snu den negative befolkningsutviklingenog øke innbyggertallet fra 6700.
 • 5. Tilgjengelighet og infrastruktur• Sälen Trysil Idre Airport• Konkurransedyktig ogmiljøvennlig transport• Utbedret Trysilveg• Gode trafikkløsninger• Gratis trådløs nettilgangHovedansvar: Trysil kommune
 • 6. VinteropplevelserVidereutvikle Trysils posisjon somNorges største skisted – Skiopplevelsen – Gjestekommunikasjonen – Ski inn/ut – Familieprofilen – Snøgaranti – Serveringssteder – LangrennstilbudetHovedansvar: Skistar
 • 7. Aktive konferanserEtablere Trysil som denledende konferanse-destinasjon på fjellet – salg av aktive konferanser – utvikle flere opplevelser i naturens fornøyelsesparkHovedansvar: Resorthotellene
 • 8. IdrettsopplevelserVi skal etablere Trysil som Norges ledende idretts- destinasjon på fjellet – alpint, langrenn og skiskyting – elite, aktive utøvere og mosjonister – tur-, langrenns- og sykkelnettet og andre treningsfasiliteterHovedansvar: Trysilfjell Utmarkslag,Trysilguidene, Sjumilskogen,Trysilfjellet Golf
 • 9. HyttekommunenTrysil skal være den største hytte-byggerkommunen i Norge – Kvalitet, god planlegging, miljøhensyn – Større ringvirkninger – Aktiv næringspolitikk – Dialog og lojalitetsbyggende tiltakHovedansvar: Trysil kommune,grunneiere og Destinasjon Trysil
 • 10. Arrangementer og aktiviteterVi skal utvikle eksisterende og nye arrangementer og aktiviteter gjennom hele året. – naturens fornøyelsespark – Trysilrittet og Trysilrypa – turer på sykkel og til fots – nasjonalpark – et jakt- og fiskeeldoradoHovedansvar: Destinasjon TrysilJakt og fiske med Trysil Utmarkstjenester,TFJF, Elvelaget og Call of the Wild
 • 11. Markedsføring, salg og informasjonVi skal styrke kjennskapen og kunnskapen om merkevaren Trysil – helhetlig kommunikasjonsstrategi – PR-strategi – Salgspakker – InformasjonsteknologiHovedansvar: Markedsrådet
 • 12. Service- og handelstilbudService- og handelstilbudet er en viktig del avopplevelsen. – Variert tilbud – Åpningstider – Sterkere samhandling mellom områdeneHovedansvar: Områdegruppene og Destinasjon Trysil
 • 13. Vertskap og kompetanseVi skal utdanne og utvikle ansatte, innbyggere ogandre til å bli ambassadører for Trysil. – Leder-, fag- og språkkompetanse – Vertskap i verdensklasse – Stolte medarbeidere med lokalkunnskap – Trysilakademiet Hovedansvar:Destinasjon Trysil ogTrysil kommune
 • 14. Fellesoppgaver – Utvikle fellesoppgaver, koordinere eierskap og finne finansieringsløsninger. – Forbedre skilting, forskjønning, sykkel- og turstier etc. – Sertifisere og utvikle Trysil som bærekraftig destinasjon Hovedansvar:Trysil kommune ogDestinasjon Trysil
 • 15. Trysil- opplevelsen du lengter tilbake til
 • 16. Kort status fra Destinasjon Trysil
 • 17. Markedsaktiviteter• Naturens fornøyelsespark,familieaktiviteter, vandring,Topp 10, fiske, golf• Nett, PR, magasiner,Innovasjon Norge• RadioNorge programsponsorog premier i Sportssøndag isommer
 • 18. Idrettsopplevelser• Trysilrittet 75 km:510 (145)Trysilrittet 5 ritt:585 (158)• Trysilrypa:1114 (952)
 • 19. Aktive konferanser• Visningsturer- Mars- September- Afterski i Oslo, oktober• Salgsmateriell• Voucher til tidligerekonferansegjester
 • 20. Internmarkedsføring• Trysil Magasin• Hva skjer - Trykt guide - www.trysil.no - facebook - Nyhetsbrev - dialog - Trysil-Posten - Turistinformasjon
 • 21. Utviklingsprosjekter • Oppgradering webløsning – I samarbeid med Skistar og destinasjonsselskaper • Dialogløsning – Nyhetsbrevet etablerer seg – Innholdsproduksjon – Rekruttering og flere bedrifter • Fellesgodefinansiering • Bærekraftig reiseliv
 • 22. FjellrundenStolheis -Fjellekspressen
 • 23. Destinasjonssertifisering
 • 24. Kildesortering i reiselivet
 • 25. Miljøfyrtårn
 • Fly UP