Nasilje MeđU Mladima Prezentacija Final

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    2.654

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nasilje meu mladima

Transcript

<ul><li> 1. <ul><li>VLADA JADRANKE KOSOR </li></ul><ul><li>VLADA KOJA TEDI NA DJECI </li></ul></li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>-Luka Marinac (1988.) ubijen22.9. 2007. </li></ul> <ul><li>Frano Despi (1990.) ubijen16.3. 2008. </li></ul> <ul><li>Davor Sablji (1988.) proboden noem25. 4. 2008. </li></ul> <ul><li>Luka Ritz (1990.) preminuo od posljedica premlaivanja1.6. 2008 .</li></ul> <ul><li>Vili ilipetar (1989.) proboden noem21. 6. 2008. </li></ul> <ul><li>Nika Dekovi (1991.)ubijena6. 10. 2008. </li></ul> <p>MALOLJETNE RTVE 3. </p> <ul><li>Josip Klasni (1993.) preminuo od posljedica premlaivanja31. 10. 2008. </li></ul> <ul><li>Marin Opaak (1989.) pretuen14.4. 2009. -zavrio u komi </li></ul> <ul><li>Boris imeija (1990.) teke ozljede nanesene sjekirom13. 9. 2009. </li></ul> <ul><li>Igor Miji (1987.) proboden noem25.10 2009. </li></ul> <ul><li>Aleksandar Abramov (1986.) ubijen4.12. 2009. </li></ul> <p> 4. </p> <ul><li>Njihove ubojice i napadai bili su mladi ljudi u dobi od15 do 25godina. </li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>U prvih 9 mjeseci ove godine ak je 109 poinitelja kaznenih djela starih do 14 godina:</li></ul> <ul><li>nanoenje teke tjelesne ozljede ( 12 poinitelja),</li></ul> <ul><li>nanoenje tjelesne ozljede ( 83poinitelja)</li></ul> <ul><li>nasilniko ponaanje ( 14poinitelja) </li></ul> <p>STANJEPREMA PODATCIMAMUP-a 6. </p> <ul><li>Ukupni broj poinitelja kaznenih djelamlaih od 14 godina: </li></ul> <ul><li>u2008 . rekordan181poinitelj ; </li></ul> <ul><li>u2007 . ak139poinitelja ; </li></ul> <ul><li>u2006.tek13poinitelja. </li></ul> <p> 7. </p> <ul><li>Poinitelji kaznenih djela u dobiod 14 do 18 godina :</li></ul> <ul><li>u prvih 9 mjeseci ove godineMUP biljei315poinitelja. </li></ul> <ul><li>u2008 . zabiljeeno523poinitelja,</li></ul> <ul><li>u2007.godini435 ,</li></ul> <ul><li>u2006 . taj broj iznosi227. </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>(MUP, prosinac 2009.) </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <p> 8. </p> <ul><li>U 2008 . znaajno je povean broj suicida i pokuaja suicida djece. </li></ul> <ul><li>Od 1992. 2007.ak 850 djece u Hrvatskoj je pokualo ili poinilo suicid. </li></ul> <ul><li>- U RH postoji samo jedna psihijatrijska bolnica za djecu i mlade, kronino nedostaju specijalisti mentalnog zdravlja djece i bolniki odjeli djeje psihijatrije. </li></ul> <p>SUICIDI KOD DJECE 9. </p> <ul><li>U Dravnom proraunu za 2010., u 3 ministarstva (znanosti, obrazovanja i porta, zdravstva i socijalne skrbi, te obitelji) ukupno je smanjeno11.000.000kunaza preventivne programe koji se odnose na djecu i mlade , u odnosu na 2009. godinu. </li></ul> <p>DRAVNI PRORAUN ZA 2010. REE SREDSTVA ZA PREVENCIJU 10. </p> <ul><li>Najvee smanjenje sredstava biljei Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, kojeukupnoza djecu i mladeskida27.000.000 kn. </li></ul> <p> 11. </p> <ul><li>U odnosu na 2009. godinu, MZO umanjuje sredstva za sljedee programe: </li></ul> <ul><li>prevencija nasilja u kolama manje oko313.000kn </li></ul> <ul><li>sportski programi za vrijeme praznika manje oko800.000kn </li></ul> <ul><li>poticanje izvannastavnih aktivnosti za djecu u vrtiima, O i S -manje oko3.700.000kn</li></ul> <p> 12. </p> <ul><li>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi , na programima koji se odnose na djecu, mlade i poremeaje u ponaanju takoer ree sredstva: </li></ul> <ul><li>Skrb za djecu i mlade s poremeajima u ponaanju umanjuju se sredstva za1.200.000kuna </li></ul> <ul><li>Program djelovanja za djecu umanjuju se sredstva za1.265.556kuna </li></ul> <p> 13. </p> <ul><li>Odlukom Vlade o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa od interesa za hrvatski narod u BiH(NN 132/09), dodijeljeno je ukupno 21.000.000 kuna. </li></ul> <ul><li>Franjevakom samostanu u Tuzli za ureenje galerije 45.000 kuna </li></ul> <ul><li>Hajdukoj druini Mijata Tomia, za izradu tradicijskih odora 22.500 kuna </li></ul> <ul><li>HKUD-u Blaani, iroki brijeg, za nabavu glazbala 18.000 kuna </li></ul> <p>VLADINI PRIORITETI? 14. </p> <ul><li>Sestrama franjevkama u Bugojnu, za obnovu samostana 72.000 kuna </li></ul> <ul><li>upi u Busovai, za restauraciju skulptura 36.000 kuna </li></ul> <ul><li>Franjevakom samostanu u Fojnici, za obnovu samostanske knjinice 112.500 kuna </li></ul> <ul><li>Nogometnom klubu Gabela, apljina, za izgradnju tribina 112.500 kuna </li></ul> <ul><li>Ski klubu Blidinje, Mostar, za izgradnju ski staze 90.000 kuna </li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapoljavanje u njihovoj evidenciji se trenutno nalazi: </li></ul> <ul><li>-82 diplomirana psihologa </li></ul> <ul><li>- 23 profesora psihologije </li></ul> <ul><li>- 59 diplomiranih socijalnih radnika </li></ul> <ul><li>- 24 kolska pedagoga </li></ul> <ul><li>- 11 uitelja osoba s poremeajima u</li></ul> <ul><li>ponaanju </li></ul> <p>STRUNJACI NA BURZI 16. </p> <ul><li>zdravstvo : 20-30 psihologa </li></ul> <ul><li>940 O : 226 psihologa </li></ul> <ul><li>450 S i u. domova : 125 psihologa </li></ul> <ul><li>Na snazi je zabrana zapoljavanja u sustavu zdravstva i socijalne skrbi! </li></ul> <p>STRUNJACI U ZDRAVSTVU, O, S I UENIKIM DOMOVIMA 17. </p> <ul><li>Klub zastupnika SDP-a , jo u travnju, s ciljem pronalaska rjeenjaza suzbijanje nasiljameu mladima,predlae pokretanje rasprave na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora. </li></ul> <p>VLADA PROBLEM GURA POD TEPIH 18. </p> <ul><li>Vlada u svom odgovoru daje miljenje da se navedeni prijedlogNE PRIHVATI,s obrazloenjima da: </li></ul> <ul><li> jezamjetan vidan pomaku pravcu poveanih ulaganja u obitelj, djecu, mlade, strunjake, institucije i udruge koje se bave obitelji, djecom i mladei </li></ul> <ul><li> u prvom tromjeseju 2009. godine u RH jenastavljen pozitivan trend smanjenjaukupnog broja kaznenih djela poinjenih od strane maloljetnih osoba </li></ul> <p> 19. </p> <ul><li>potrebnouvesti jedinstveni preventivni program u kolama</li></ul> <ul><li>ulaganje u odgoj i obrazovanje- poeti provoditi prevenciju o kojoj se stalno pria, a malo radi. Za to trebaju sredstva. </li></ul> <ul><li>prepoznati vrlo rano rizine obitelji i djecuuz jasno postupanje nakon identifikacije osnovati savjetovalita pri domovima zdravlja i/ili kolama, psiholoki sistematski pregled u dobi od 3 i 5 godina, kao prije dvadesetak godina </li></ul> <ul><li>osmisliti programe u lokalnoj zajedniciza djecu i mlade (slobodne aktivnosti, kreativno provoenje slobodnog vremena, mogunost izbora, primjeren nadzor..) </li></ul> <p>TO UINITI RJEENJA SDP-a 20. </p> <ul><li> Umreiti ministarstva, dravne institucije i nevladine udruge i strunjakekoje ve godinama provode preventivne programeza djecu. </li></ul> <ul><li>U kolama uvesti predmet zdravstveni odgojKROZ KOJIH BI SE DJECU UILO POZITIVNIM NAINIMA AFIRMACIJE U GRUPI I DRUTVU, A NE NAGLAAVALO NEPRIHVATLJIVA I NASILNA PONAANJA </li></ul> <ul><li>razmotriti stanje i uinke provedbe zakonskih propisa ozabrani nonih izlazaka ,zabrane posjete kladionicama mlaima od 16 godina. </li></ul> <ul><li>U godini krize i pojaanog stresa roditelja koji e svu energiju usmjeriti na preivljavanje,drava je duna vie pomoi.</li></ul>