Raport Patrol Czystosci

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    888

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raport ten jest podsumowaniem dziaalnoci Patroli Czystoci - akcji prowadzonej przez CWS-boco w ramach kampanii Toaleta2012.pl wicej mona zobaczy na www.toaleta2012.pl

Transcript

<ul><li> 1. Warszawa, 27. padziernik 2009 PATROL CZYSTOCI 2009 RAPORT Z PIERWSZEJ AKCJI</li></ul><p> 2. Cel akcji </p> <ul><li>TOALETA2012.PLto kampania spoeczna zorganizowana przez CWS-boco Polska majca na celu zwrcenie uwagi na problem standardu higieny i wyposaenia publicznie dostpnych toalet w Polsce. </li></ul><ul><li>Kampania jest zwizana z naszymi przygotowaniami do mistrzostw Europyw pice nonej EURO 2012, ktrych Polska bdzie wspgospodarzem. </li></ul><ul><li>monitorowanie przygotowa Polskido EURO 2012w kontekcie stanu i iloci toalet dostpnych dla kibicw i turystw zagranicznych . </li></ul><ul><li>poszukiwanie pozytywnych przykadwtoalet oglnodostpnych w obiektach komercyjnych i publicznych w Polsce. </li></ul><ul><li>edukowanie w zakresie standardw wyposaeniatoalet . </li></ul><ul><li>przekazywanie informacji zwrotnejw kwestii oceny stanu czystoci</li></ul><ul><li>i wyposaenia wizytowanej toalety osobie odpowiedzialnej za jej stan. </li></ul><p> 3. Metodologia </p> <ul><li>Akcja zostaa przeprowadzana w 6 miastach w Polsce Warszawa, Wrocaw, Pozna i Gdask, w ktrych maj si odby mistrzostwa Euro 2012;oraz w Krakowie i w Chorzowie/Katowicach miastach rezerwowych. </li></ul><ul><li>Ankieterzy w dwuosobowych zespoach ubrani w oznakowane kombinezony dokonywali odwiedzin w losowo wybranych obiektach publicznych i komercyjnych restauracje, toalety publiczne, dworce kolejowe i autobusowe, lotniska, stacje benzynowe, obiekty sportowe, centra handlowe w przypadku braku dostpu do toalety udawali si do najbliszej lokalizacji.</li></ul><ul><li>Stan czystoci i wyposaenia toalety oceniany by zgodnie elementamiopisanymi w kwestionariuszu. Ankieter mg przyznawa: punkty dodatnie,punkty ujemne lub zero za kady oceniany element.</li></ul><ul><li>Maksymalny wynik do otrzymania to100 punktw . Wynik potrzebny dla otrzymania znaku Czysta Toaleta to65 punktw . </li></ul><ul><li>Dodatkowowykonywane byo zdjcie dokumentujce wizyt, a na koniec przeprowadzana rozmowa podsumowujca audyt z osob odpowiedzialnza czysto w monitorowanym obiekcie oraz pozostawiana kopia ankiety. </li></ul><p> 4. Harmonogram akcji </p> <ul><li>16.09.2009 odbyo si szkolenie ankieterw i prbne badania we Warszawie. </li></ul><ul><li>cznie w akcji brao udzia 20 ankieterw, dziaajcych w dwuosobowych zespoach w okresie od 21.09 do 14.10.2009. </li></ul><ul><li>cznie odwiedzono 200 toalet w miejscach publicznych. </li></ul><p> 5. Prba </p> <ul><li>Ogem przebadanych zostao 200 toalet publicznych w 6 miastach: </li></ul><ul><li>N=40 w Warszawie </li></ul><ul><li>N=40 w Krakowie </li></ul><ul><li>N=40 w Poznaniu </li></ul><ul><li>N=40 we Wrocawiu </li></ul><ul><li>N=20 w Gdasku </li></ul><ul><li>N=20 w Chorzowie </li></ul><ul><li>Typy badanych toalet: </li></ul><ul><li>Toalety w restauracjach 45% </li></ul><ul><li>Toalety publiczne 23% </li></ul><ul><li>Toalety na stacjach benzynowych 13% </li></ul><ul><li>Toalety na dworcach 10% </li></ul><ul><li>Toalety w orodkach sportowych 5% </li></ul><ul><li>Toalety na lotniskach 4% </li></ul><p> 6. Prba ilo toalet niedostpnych do badania </p> <ul><li>Spord wytypowanych toalet nie udao si zbada 18 lokalizacji. Gwnie byy to toalety publiczne. </li></ul><ul><li>W 8 przypadkach powodem by brak zgody osoby odpowiedzialnej za toalet,w 8 przypadkach toaleta bya nieczynna, w 2 przypadkach wytypowane lokalizacje nie posiaday toalety. </li></ul><ul><li>W takich sytuacjach ankieterzy odwiedzali inn toalet, pooona najbliej. </li></ul><p> 7. Struktura ankiety </p> <ul><li>1. Oznakowanie </li></ul><ul><li>2. Czysto: </li></ul><ul><li>- adny zapach </li></ul><ul><li>- Czysto i posprztane </li></ul><ul><li>- Zadbane wntrze </li></ul><ul><li>3. Wyposaenie </li></ul><ul><li>- papier toaletowy </li></ul><ul><li>- dozownik myda </li></ul><ul><li>- rcznik w rolce/papierowy </li></ul><ul><li>- odwieacz powietrza </li></ul><ul><li>- dezynfekcja deski sedesowej/pojemnik sanitarny </li></ul><ul><li>4. Ocena oglna </li></ul><ul><li>5. Punkty dodatkowe </li></ul><ul><li>- krany lub spuczki bezdotykowe </li></ul><ul><li>- dozowniki bezdotykowe </li></ul><ul><li>- rozwizania ekologiczne </li></ul><ul><li>- przewijak dla dzieci </li></ul><ul><li>- przyjazna dla niepenosprawnych </li></ul><p> 8. Wyniki ogem i w podziale na miasta </p> <ul><li>rednia warto oceny punktowej toalet ogem wynosi65,9 . </li></ul><ul><li>rednia warto oceny punktowej toalet w badanych miastach: </li></ul><ul><li>Najlepiej zostay ocenione toalety w Krakowie, najgorzej we Wrocawiu. </li></ul><p>65 9. Wyniki w podziale na kategorie obiektw </p> <ul><li>Najlepiej prezentoway si toalety na lotniskach i na stacjach paliw. </li></ul><ul><li>Najgorzej prezentoway si toalety na dworcach kolejowych i autobusowych. </li></ul><p>65 10. Oznakowanie toalet ogem </p> <ul><li>Zdecydowana wikszo badanych toalet 89% jest dobrze oznakowana. </li></ul><ul><li>Tylko 7% badanych toalet jest</li></ul><ul><li>sabo oznakowana. </li></ul><ul><li>Tylko 4% badanych toalet jest</li></ul><ul><li>nie oznakowana. </li></ul><p> 11. Oznakowanie toalet - podzia na kategorie </p> <ul><li>Najlepiej oznakowane s toalety na lotniskach 100%, na stacjach benzynowychoraz toalety publiczne 96%. </li></ul><ul><li>Najwiksza ilo sabo oznakowanych lub nie oznakowanych toalet jest w restauracjach.</li></ul><p> 12. Oznakowanie toalet - podzia na miasta </p> <ul><li>Zdecydowana wikszo badanych toalet 89% jest dobrze oznakowana. </li></ul><ul><li>Najlepiej oznakowane s toalety na lotniskach, stacjach benzynowychi toalety publiczne, najgorzej oznakowane s toalety w restauracjach. </li></ul><ul><li>Najlepiej oznakowane s toalety w Warszawie, natomiast najgorzej w Gdasku. </li></ul><p> 13. Czysto ogem - zapach </p> <ul><li>W wikszoci badanych toalet 83% jest adny zapach. </li></ul><ul><li>Nieprzyjemny zapach pojawia si 9% badanych toalet. </li></ul><p> 14. Czysto w podziale na kategorie - zapach </p> <ul><li>adny zapach najczciej wystpowa w toaletach w restauracjach i na stacjach benzynowych. </li></ul><ul><li>Brzydki zapach najczciej wystpowa w toaletach na dworcach i toaletach publicznych. </li></ul><p> 15. Czysto w podziale na miasta - zapach </p> <ul><li>Najwicej punktw za adny zapach otrzymay toalety w Chorzowie, Gdaskui Krakowie, najmniej we Wrocawiu i Warszawie. </li></ul><p> 16. Czysto ogem - czysto i posprztane </p> <ul><li>W zdecydowanej wikszo badanych toalet 91% byo bardzo czysto. </li></ul><ul><li>Tylko w 4% badanych toalet byo zdecydowanie brudno. </li></ul><p> 17. Czysto w podziale na kategorie - czysto i posprztane </p> <ul><li>Zdecydowanie najczyciej byo w toaletach w orodkach sportowych 100%</li></ul><ul><li>oraz w restauracjach 97%. </li></ul><ul><li>Najgorsza sytuacja bya w toaletach na dworcach 10% badanych toalet byo bardzo brudnych oraz w toaletach publicznych 9% bardzo brudnych. </li></ul><p> 18. Czysto w podziale na miasta czysto i posprztane </p> <ul><li>Wszystkie toalety badane w Gdasku byy czyste. </li></ul><ul><li>Najgorzej pod wzgldem czystoci zostay ocenione toalety we Wrocawiu. </li></ul><p> 19. Czysto ogem - zadbane wntrze </p> <ul><li>W wikszoci badanych toalet 83% byo zadbane wntrze. </li></ul><ul><li>Tylko w 4% badanych toalet wntrze byo zaniedbane. </li></ul><p> 20. Czysto w podziale na kategorie - zadbane wntrze 21. Czysto w podziale na miasta - zadbane wntrze </p> <ul><li>Najbardziej zadbane toalety wystpuj w Krakowie i w Chorzowie.</li></ul><ul><li>Najmniej zadbane toalety to toalety na dworcach 25% i toalety publiczne 22 %. </li></ul><p> 22. Wyposaenie toalet ogem (papier toaletowy) </p> <ul><li>Papier toaletowy wystpujew 95% badanych toalet,</li></ul><ul><li>z czego w 1% toalet jest oceniany jako niskiej jakoci. </li></ul><p> 23. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (papier toaletowy) </p> <ul><li>Papier toaletowy wystpowa we wszystkich badanych toaletachw orodkach sportowych i na stacjach benzynowych. </li></ul><ul><li>Braki papieru toaletowego byy najczciej stwierdzane na dworcach i w toaletach publicznych. </li></ul><p> 24. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (papier toaletowy) </p> <ul><li>W przewaajcej wikszoci toalet papier toaletowy jest dostpny. </li></ul><ul><li>We wszystkich badanych toaletach w Chorzowie by papier toaletowy. </li></ul><ul><li>Najczciej papieru toaletowego brakowao w toaletach we Wrocawiu. </li></ul><p> 25. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (papier toaletowy) </p> <ul><li>Tylko w Chorzowie papier toaletowy wystpowa we wszystkich badanych toaletach. </li></ul><ul><li>Papier toaletowy niskiej jakoci najczciej wystpowa w Warszawie. </li></ul><ul><li>W 7 badanych przypadkach papier toaletowy by dostpny do odbioru </li></ul><ul><li>wycznie przed wejciem do kabiny.</li></ul><ul><li>Taka sytuacja miaa miejsce: w 3 toaletach publicznych, w 2 toaletach na dworcachi w 2 toaletach w orodkach sportowych. </li></ul><p> 26. Wyposaenie toalet ogem (dozowniki myda) </p> <ul><li>Prawie we wszystkich badanych toaletach wystpowa dozownik myda 98%, z czego w 3 % toalet by pusty. </li></ul><ul><li>Myda brakowao w 2% badanych toalet. </li></ul><p> 27. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (dozowniki myda) </p> <ul><li>Dozowniki myda wystpoway we wszystkich badanych toaletach na lotniskach, stacjach benzynowych i w restauracjach, przy czym w kilku przypadkach w toaletach w restauracjach dozowniki byy puste. </li></ul><ul><li>Brak dozownikw na mydo odnotowywano najczciej na dworcach 10%. </li></ul><p> 28. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (dozowniki myda) </p> <ul><li>Dozownik myda by dostpny w kadej badanej toalecie w Chorzowie. </li></ul><ul><li>Brak dozownika najczciej mia miejsce w toaletach we Wrocawiu. </li></ul><ul><li>Puste dozowniki najczciej byy stwierdzane w toaletach w Warszawie. </li></ul><p> 29. Wyposaenie toalet ogem (rcznik do rk) - ogem </p> <ul><li>Rczniki papierowe znajdoway si w 92% badanych toalet, z czegow 13% by niskiej jakoci. </li></ul><ul><li>W 8% badanych lokalizacji nie byo rcznikw. </li></ul><p> 30. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (rcznik do rk) </p> <ul><li>Na kadej stacji benzynowej oraz w kadym badanym orodku sportowym znajdoway si rczniki do rk. </li></ul><ul><li>Brak rcznikw najczciej zanotowano na lotniskach 29%. </li></ul><p> 31. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (rcznik do rk) </p> <ul><li>Brak rcznikw najczciej notowano w toaletach w Chorzowie. </li></ul><ul><li>W 7 badanych przypadkach rczniki papierowe byy dostpne u osoby odpowiedzialnej za toalet. Taka sytuacja miaa miejsce w 3 toaletach publicznych, w 2 toaletach na dworcach i w 2 toaletach w orodkach sportowych. </li></ul><ul><li>W 42 badanych toaletach wystpowaa suszarka do rk, gwnie w restauracjach. </li></ul><p> 32. Wyposaenie toalet ogem (wieszak/kosz na mieci) </p> <ul><li>W kadej badanej toalecie znajdowa si kosz na mieci. </li></ul><ul><li>W 96% badanych toalet znajdowa si kosz i wieszak. </li></ul><ul><li>Natomiast w 4 % badanych toalet nie byo wieszaka. </li></ul><p> 33. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (wieszak/kosz na mieci) </p> <ul><li>Kosze na mieci znajdoway si we wszystkich badanych toaletach. </li></ul><ul><li>Zarwno wieszak jak i kosz na mieci wystpoway we wszystkich badanych toaletach na lotniskach, w orodkach sportowych oraz na stacjach benzynowych. </li></ul><ul><li>Wieszakw najczciej nie byo w toaletach na dworcach 15%. </li></ul><p> 34. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (wieszak/kosz na mieci) </p> <ul><li>W kadej badanej toalecie w Chorzowie znajdowa si kosz na mieci i wieszak. </li></ul><ul><li>W pozostaych miastach w kilku badanych toaletach brakowao wieszaka. </li></ul><p> 35. Wyposaenie toalet ogem (odwieacz powietrza) </p> <ul><li>We wszystkich badanych toaletach znajdowa si odwieacz powietrza. </li></ul><ul><li>W 38% badanych toalet odwieacz powietrza nie spenia swojej funkcji lub by w sprayu. </li></ul><p> 36. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (odwieacz powietrza) </p> <ul><li>Odwieacz powietrza wystpowa w kadej badanej toalecie. </li></ul><ul><li>Natomiast odwieacze, ktre dobrze speniay swoj funkcjnajczciej wystpoway na stacjach benzynowych 77%, w restauracjach 73% oraz na lotniskach 71%. </li></ul><ul><li>W wikszoci przypadkw w orodkach sportowych, w toaletach publicznychoraz na dworcach odwieacze powietrza nie speniaj swojej funkcji. </li></ul><p> 37. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (odwieacz powietrza) </p> <ul><li>Odwieacz powietrza znajdowa si we wszystkich badanych toaletach. </li></ul><ul><li>Najwicej dobrze speniajcych swoj funkcj odwieaczy zanotowano w Krakowie. </li></ul><ul><li>Najmniej speniajcych dobrze swoj funkcj odwieaczy zanotowano w Gdasku. </li></ul><p> 38. Wyposaenie toalet ogem (ciepa woda) </p> <ul><li>W 97% badanych toalet bya ciepa woda. </li></ul><p> 39. Wyposaenie toalet z podziaem na kategorie (ciepa woda) </p> <ul><li>Ciepej wody najczciej nie byo w toaletach publicznych 7% i na dworcach 5%. </li></ul><ul><li>We wszystkich toaletach na lotniskach, w orodkach sportowych oraz na stacjach benzynowych bya ciepa woda. </li></ul><p> 40. Wyposaenie toalet z podziaem na miasta (ciepa woda) </p> <ul><li>Ciepa woda bya dostpna w 97% badanych toalet. </li></ul><ul><li>Brak ciepej wody zosta zanotowano w 5 lokalizacjach (Wrocaw, Pozna, Gdask). </li></ul><p> 41. Wyposaenie toalet ogem (dezynfekcja deski/pojemnik sanitarny) </p> <ul><li>Pojemniki sanitarne lub dodatkowe kosze znajdoway si w 67 badanych toaletach, co stanowi 34% ogu. </li></ul><ul><li>Nakadki na desk sedesow znajdoway si tylko w 6 badanych toaletach. </li></ul><p> 42. Wyposaenie toalet z podziaem na kategorie(dezynfekcja deski/pojemnik sanitarny) </p> <ul><li>Pojemnik sanitarny wystpowa we wszystkich kategoriach badanych toalet, najczciej w toaletach publicznych 46% i w restauracjach 36%,najrzadziej wystpowa w toaletach na dworcach 10%. </li></ul><ul><li>Nakadki na desk sedesow byy dostpne tylko w 6 badanych toaletach. </li></ul><p> 43. Wyposaenie toalet z podziaem na miasta (dezynfekcja deski/pojemnik sanitarny) </p> <ul><li>Pojemniki sanitarne oraz rodki do dezynfekcji deski sedesowej nie s standardowym wyposaeniem toalet. </li></ul><ul><li>Pojemniki sanitarne oraz nakadki na desk najczciej wystpoway w toaletachw toaletach we Wrocawiu i Poznaniu. </li></ul><ul><li>Nakadek na desk nie odnotowano w toaletach w Chorzowie, Gdasku i Krakowie. </li></ul><p> 44. Wyposaenie toalet ogem (krany lub spuczki bezdotykowe) </p> <ul><li>Krany lub spuczki bezdotykowe wystpoway tylko w 16% badanych toalet. </li></ul><p> 45. Wyposaenie toalet z podziaem na kategorie (krany lub spuczki bezdotykowe) </p> <ul><li>W toaletach na dworcach i w orodkach sportowych krany lub spuczki bezdotykowe w ogle nie wystpoway. </li></ul><ul><li>Najwicej kranw lub spuczek bezdotykowych odnotowano w toaletach</li></ul><ul><li>na lotniskach oraz w toaletach publicznych. </li></ul><p> 46. Wyposaenie toalet z podziaem na miasta (krany lub spuczki bezdotykowe) Najczciej krany lub spuczki bezdotykowe wystpoway w Warszawiei Krakowie, najrzadziej w Chorzowie. 47. Wyposaenie toalet ogem dozowniki bezdotykowe </p> <ul><li>W bezdotykowe dozowniki byo wyposaonych tylko 5 badanych toalet, wszystkie w restauracjach,</li></ul><ul><li>co stanowi 3% ogu. </li></ul><p> 48. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (dozowniki bezdotykowe) </p> <ul><li>Tylko w 5 badanych lokalizacjach wystpoway dozowniki bezdotykowe. </li></ul><p> 49. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (dozowniki bezdotykowe) </p> <ul><li>Dwa bezdotykowe dozowniki zostay zanotowane w toaletach we Wrocawiu, po jednym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. </li></ul><p> 50. Wyposaenie toalet (rozwizania ekologiczne) </p> <ul><li>Rozwizania ekologicznewystpowayw 14% badanych toalet. Gwnie byo to automatycznie zapalane wiato. </li></ul><p> 51. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (rozwizania ekologiczne) </p> <ul><li>adne rozwizanie ekologiczne nie wystpoway w toaletach w orodkach sportowych. </li></ul><ul><li>Najwicej rozwiza ekologicznych miay toalety na stacjach benzynowychi na lotniskach. </li></ul><p> 52. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (rozwizania ekologiczne) </p> <ul><li>Rozwizania ekologiczne najczciej mona byo spotka w toaletachw Krakowie, byo to gwnie automatycznie zapalane wiato,sporadycznie mydo w pianie. </li></ul><ul><li>Rozwizania ekologiczne w ogle nie wystpoway w badanych toaletach we Wrocawiu. </li></ul><p> 53. Wyposaenie toaletogem (przewijak dla dzieci) </p> <ul><li>Przewijak dla dzieci by dostpny tylko w 7% badanych toalet. </li></ul><p> 54. Wyposaenie toaletw podziale na kategorie (przewijak dla dzieci) </p> <ul><li>Przewijak dla dzieci najczciej by dostpny w toaletach na lotniskach, natomiast najrzadziej w restauracjach. </li></ul><ul><li>W toaletach na dworcach oraz w orodkach sportowych nie byo przewijaka</li></ul><ul><li>dla dzieci. </li></ul><p> 55. Wyposaenie toaletw podziale na miasta (przewijak dla dzieci) </p> <ul><li>Przewijak dla dzieci wystpowa w 4 badanych toaletach w Krakowie</li></ul><ul><li>i w Poznaniu. </li></ul><ul><li>Przewijak dla dzieci nie by dostpny w badanych toaletach w Chorzowie. </li></ul><p> 56. Wyposaenie toalet ogem (przyjazna dla niepenosprawnych) </p> <ul><li>Tylko 40% badanych toalet byo przyjazne dla niepenosprawnych. </li></ul><p> 57. Wyposaenie toalet z podziaem na kategorie (przyjazna dla niepenosprawnych) </p> <ul><li>Wszystkie toalety na lotniskach byy przyjazne dla niepenosprawnych. </li></ul><ul><li>W wikszoci przyjazne dla niepenosprawnych byy toalety w orodkach sportowych i na stacjach benzynowych, najmniej przyjazne byy toalety</li></ul><ul><li>w restauracjach i na dworcach. </li></ul><p> 58. Wyposaenie toalet z podziaem na miasta (przyjazna dla niepenosprawnych) </p> <ul><li>Poowa badanych toalet w Gdasku jest dostosowana dla niepenosprawnych. </li></ul><ul><li>Najgorzej pod tym wzgldem prezentuj si toalety...</li></ul>